2018.06.18. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Aktuális      »    IN MEMORIAM  
Aktuális
  
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Kubinyi András


Im memoriam Kubinyi András (1929-2007)

Kubínyi András, ahogy a család saját bevallása szerint a nevét 1288-tól egészen az utolsó előtti generációig helyesen, hosszú í-vel írta, a magyarországi középkortudomány és középkori régészet meghatározó alakja volt.

Kubinyi professzor olyan bölcsészkari oktatók munkásságának szintéziséből jutott el a középkori régészeti tanszék élére, mint például Kosáry Domokos egy elsőéves Eötvös kollégiumi órája, amelynek hatására Kubinyi professzor Kosáryt élete végéig (a sors fintora), élete végéig mesterének tartotta. De életének formatív, 1948 és 1952 közötti bölcsészkari egyetemista időszakában hatással volt rá Szentpétery Imre professzor forráskritikai szemlélete, Kumorowitz Bernát premontrei szerzetes hivataltörténeti stúdiuma, vagy a Léderer Emma által 1949-ben megalapított levéltár szakon végzett tanulmányai. Olyan igazi középkoros volt, akit egyetemi történelem, latin, levéltár, és a történelem segédtudományai terén végzett tanulmányaiból gyúrt össze az élet. Ezekből a tanulmányokból, az itt szerzett tudás szintéziséből született meg a magyarországi középkori régészet.

Élete két tudományterület, a középkori történelem és a régészet jegyében telt el. Rövid békéscsabai iskolai és miskolci levéltári kitérő után 24 évet töltött a Budapest Történeti Múzeumban, ahol megismerkedett a középkorkutatás minden műhelytitkával és a középkori városkutatás nemzetközi hírű alakjává vált.

Érett tudósként tért vissza a Bölcsészkarra. 1963-ban Léderer Emma tanszékén tartott először – még megbízott előadóként – egyetemi órákat. Kezdetben latin forrásgyakorlatot, majd genealógiát, később, Sinkovics István tanszékvezetősége idején újkori muzeológiát. 1970-ben, kandidátusi fokozatának megszerzése után címzetes docens lett, majd Elekes Lajos átvitte az általa vezetett középkori magyar történeti tanszékre másodállású docensnek.

A 70-es években a Kar akkor még egységes Régészeti Tanszékén László Gyula vitte a népvándorláskort és a középkort, Mócsy András a provinciális régészetet és a klasszika archaeológiát, Bóna István pedig az őskort. László Gyula korára való tekintettel át akarta adni területét. A népvándorláskort Bóna István vette át. A közép- és törökkori régészetnek nagyobb hangsúlyt akartak adni, így erre külön oktatót kerestek. A választás Kubinyi Andrásra esett, akinek helyzete a Budapest Történeti Múzeumban megromlott, így nem zárkózott el a váltástól. 1978 július 1-jétől kinevezték a Régészeti Tanszékre docensnek. 24 évi munkaviszony után ekkor hagyta ott a Budapest Történeti Múzeumot.

1986-ban lett nagydoktor, 1988-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. Mócsy András 1987-ben bekövetkezett halála után a régészeti tanszékek szétváltak: Bóna István lett az ős- és népvándorlás-kori, Szabó Miklós a klasszika archaeológia és provinciális régészet, Kubinyi András pedig a közép- és kora újkori tanszék vezetője. Így ő számít a tanszék alapítójának. A három tanszék tanszékcsoportot alkotott, ebből született a Régészettudományi Intézet.

Kidolgozott egy 8 félévre szóló tanmenetet, amelyet a mai napig is használunk: 1. Várak, 2. Kolostorok és templomok, 3. Városok, 4. Falvak, 5. Kézművesség, 6-7. Anyagi kultúra, 8. Törökkor. Ha megengednek egy személyes vallomást, jómagam klasszikásként, és hadtörténeti érdeklődésűként természetesen azt a félévet választottam egyetlen kötelező középkoros félévemként valamikor 1984-ben, amely a várépítészettel foglalkozott. Innen, és közel-keleti érdeklődésemből fakad a szentföldi keresztesvár-építészet iránti vonzalmam. Kubinyi professzor tehát még egy klasszikás assziriológus pályájára is képes volt hatást gyakorolni. Köszönet érte.

A középkoros főkollégium mellett régi szenvedélyének hódolva tartott segédtudományi órákat, hogy hallgatóit bevezesse a középkori latinba, középkori epigráfiába, oklevélolvasásba, pecsét- és címertanba.

Kialakult a Kubinyi iskola, ahogy azt tanítványai második emlékkönyvében írták. Ebben az iskolában, az iskola módszertanában ötvözte hosszú tudományos munkásságának minden tapasztalatát. Így írt erről: „Szerintem a tárgyi anyaggal foglalkozó régészet célja épp úgy a múlt feltárása, mint az írásos forrásokra támaszkodó historikusnak. A harmadik forráscsoport pedig a művészettörténet által vizsgált művészeti emlékek. Arra neveltem tanítványaimat, hogy ezt a hármasságot soha ne hagyják figyelmen kívül.” „Előadásaimban mindig együtt tárgyaltam a régészeti, levéltári és művészeti forrásokat.” Hogy itt ennyien megjelentünk, bizonyítja, hogy erről a tőről, ebből az iskolából számtalan hajtás sarjadt, és fává terebélyesedett az a csemete, amelyet Kubinyi professzor ültetett.

Tudományos munkásságáról 372 tételes bibliográfiája, közte 8 könyv is tanúskodik. Kivételes tudását azonban csak az ismerhette igazán, aki munkatársa vagy tanítványa volt. Vannak ugyanis olyan tanáraink, akik nélkül elképzelhetetlen egy tudomány. Haláluk űrt teremt. Ekkor döbben rá a következő generáció, hogy ezt az űrt most már neki kell betöltenie. Óriási felelősség. Ha az ember professzora meghal, őneki kell átvennie a helyét. Őtöle várják el az ifjabb nemzedékek mindazt, amit ő a professzorától kapott. Bölcsességet, támogatást, védőernyőt. Talán ez az igazi tudományos felnőtté válás.

Jövőre Magyarországon Mátyás emlékév lesz. Az országos ünnepségsorozat központi rendezvényét a Bölcsészettudományi Kar, azon belül is a Történelemtudományok Doktori Iskola nyerte el. Közösen kezdtünk el készülni a háromnapos konferenciára. Kubinyi professzor az értekezletekre már nem járt el, de abban mindannyian egyetértettünk, hogy a magyarországi reneszánsz és Mátyás kutatás háromnapos nemzetközi seregszemléjén övé lesz a főszerep. Ő fogja vezetni az egyik szekciót és ő tarja majd az egyik plenáris előadást. Sőt, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán támogatást nyertünk Mátyás monográfiája angol nyelvű kiadására is. Gondoltuk, ez méltó megkoronázása lesz majd a konferenciának.

A konferenciát jövő májusban megtartjuk. Kétségem sincs afelől, hogy ez a Mátyás király emlékének szentelt konferencia már Kubinyi professzor emlékének is fog szólni. A neki szánt plenáris előadást már neki fogja dedikálni tanítványainak tábora és a Mátyás monográfia angol nyelvű kiadása már neki fog emléket állítani. Örökre.

Dr. Dezső Tamás


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2010.07.08.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Hebraisztika és judaisztika minor tájékoztató
2018. június 19-én, kedden 14 órakor. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Oktatásmódszertani képzések
Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei és a Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások témakörében. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!