2018.06.18. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Aktuális      »    IN MEMORIAM  
Aktuális
  
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Dr. Puskás Ildikó
(1942-2009)

Anyai ágon régi erdélyi protestáns famíliából származott, amelynek hírét lelkészek és tanárok öregbítették. Szeretett nagyapjától (aki Érmihályfalván és Gálospetriben volt lelkész) tanulta a magyar nyelv finomságait és a latin becsületét. Apja a háború utolsó éveiben a Csík vármegye főlevéltárosa volt. Puskás Ildikó Nagyváradon született 1942. október 23-án, és a család egy kedvező pillanatban 1956 nyarán telepedhetett át Magyarországra. India iránti érdeklődése még a középiskolában kezdődött, és ez lett a továbbiakban nemcsak tanulmányai és kutatásai tárgya, hanem (a több mint három évi indiai tartózkodás, a megszámlálhatatlan indiai kolléga, barát, és a részükről tapasztalt szeretet és szakmai elismerés miatt) az a meghatározhatatlan fluidum, amely áthatja azon kutatók munkásságát, akiknél az élet és a tudomány nem válik külön. Az ELTÉ-n az indológia-ógörög- és orosz szakokat végezte el 1961-66 között, és ő lehetett az első magyar ösztöndíjas, aki 1967-ben egy egész esztendőt Indiában tanulhatott, és a nagy – Indiában élt – magyar származású művészettörténész Charles Fábry irányításával bejárta Indiát és mélyrehatóan tanulmányozta a kontinensnyi ország régészetét, művészettörténetét, és etnográfiáját. 1968-tól tanított különböző egyetemeken: 1968-73 között JATÉ-n, 1987-95 között a KLTÉ-n, s mind e közben egészen 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig az ELTÉ-n (1989-90-ben a Missouri Állami Egyetem vendégprofesszora is volt). Debrecenben 8 évig, Pesten 12 évig volt az Ókortörténeti Tanszék vezetője. Tanításának és kutatásainak a területe az egyetemes ókortörténeten belül India története és vallástörténete volt. Kitűnő előadó volt (a külföldi konferenciákon is mindig szabadon adott elő), a diákjai gyakran évek múlva is felkeresték tanácsokért. Tudományos fokozatait olyan témákból írt munkákból szerezte, amelyek az indológia legfontosabb és legvitatottabb területei közé tartoznak: 1978-ban védte meg Prae-árya India régészetéről és vallástörténetéről írt disszertációját, amelyben különösen az utóbbi területről máig fontos és érvényes gondolatokat fogalmazott meg. 2002-ben védte meg (ez volt nagydoktori disszertációja) angol nyelven írt terjedelmes munkáját, amely az ókori India és a Mediterraneum kölcsönös kereskedelmi és kulturális kapcsolatait elemezte mélyrehatóan. Mivel rendkívül igényes és szigorú volt önmagához, ezeket az úttörő munkákat az utolsó időkig nem engedte kiadni. Igen fontosnak tartotta a vallástörténet oktatását abban az időben is, amikor az még nem volt divat. Magyarországon a felejthetetlen Hahn István kollégájaként és utódjaként az Egyetemen a curriculum részévé tette a görög-római, az indiai, a kínai és az iráni vallások oktatását, s Hahn István mellett gyakorlatilag ő szerkesztette a 80-as években megjelenő máig nagyra becsült Prometheus sorozat 17 kötetét.

Tudományos munkásságán belül is talán a vallástörténet játszotta a főszerepet. Különböző előmunkálatok után ( Istenek tánca. Rövid áttekintés az indiai vallásokról, 1984; Hinduizmus. Források, 1991.) fő műve a Lélek a körforgásban. A hinduizmus születése (2000.), amely lenyűgöző szintézise egy élet munkájának és mindig gyarapodó India-ismeretének. Számos terve volt a nyugdíjba vonulása utáni időkre, amelyekben kiteljesedhetett volna torzóban maradt munkássága (tervezte a Prae-árya India munkájának alaposan átdolgozott magyar kiadását, a Cross-cultural contacts between India and the Mediterraneum in 1000-3000 B.C.

Könyvének megjelentetését az indiai Munshiram Manoharlal Kiadónál; óriási anyagot gyűjtött egy Krisna monográfia megírásához, és a külön monográfiát tervezett a prae-árya India és az árya örökség vallástörténeti szintéziséről i.e. első évezred első felében). Ezt váratlan, és gyorsan súlyosbodó betegsége akadályozta meg, amelyre a pontot korai halála tette fel 2009. január 4-én.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2013.01.08.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Hebraisztika és judaisztika minor tájékoztató
2018. június 19-én, kedden 14 órakor. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Oktatásmódszertani képzések
Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei és a Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások témakörében. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!