2020/21 ősz | Nyelvi alapvizsgára előkészítő angol nyelvi kurzus OTAK hallgatók számára

2020.10.26.
2020/21 ősz | Nyelvi alapvizsgára előkészítő angol nyelvi kurzus OTAK hallgatók számára
A kurzus negyedéves angol szakos OTAK hallgatók számára ajánlott, akiknek a következő félév végén nyelvi alapvizsgát kell tenniük (OT-ANG17-391).

A kurzus elsődleges célja, hogy a haladó angol nyelvtan főbb területeinek átismétlése után azokat gyakoroltassa a nyolcadik félév végi alapvizsgához. További cél, hogy a C1-es szókincsünk is gyarapodjon. A diákok többféle feladattípust megismernek és gyakorolnak (pl. mondat-átalakítás, szövegkiegészítés, szófaj átalakítás), ezáltal fejlesztve a nyelvtudásukat.

  • A képzés az MS Teams platformon valósul meg szinkrón távoktatási formában.
  • Időbeosztás: Szerda 15:30-17 és Péntek 14-15:30 [Nov. 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27]
  • Az oktató neve: Dóczi Brigitta
  • Az oktató elérhetősége: doczi.brigitta@btk.elte.hu
  • Maximális létszám: 30
  • Jelentkezési feltétel: legalább B2 szintű nyelvtudás

A képzés rövid leírása/tartalma

Az alábbi nyelvtani témákon lesz a hangsúly: névelők, határozók, főnevek, igeidők, passzív szerkezet, segédigék, feltételes mód, vonatkozó névmások, függő beszéd, kötőszók. A szókincs területén egyrészt az akadémiai nyelv (ez a szakdolgozathoz lehet segítség), másrészt az osztályteremben fontos nyelvi fordulatok és a C1-es vizsgához szükséges szókincs gyakorlása is fókuszban lesz.

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET RÁ JELENTKEZNI?

Jelentkezési határidő: november 3.

Figyelem! Jelentkezésükkel egyben jelzik, hogy elfogadják az alábbi képzési feltételeket:

  • a jelentkezőnek az ELTE BTK-val aktív hallgatói jogviszonya van;

  • a jelentkező elfogadja, hogy a képzésről kb. 10 képernyőfelvétel és/vagy -videó készül;

  • a jelentkező elfogadja, hogy a pályázati beszámolóhoz a résztvevők névjegyzékét és az egyes képzési alkalmak Teams által generált résztvevői jegyzékét az oktató csatolni fogja.