A grammatikától a retorikáig

2021.07.22.
A grammatikától a retorikáig
Megjelent A grammatikától a retorikáig. Nyelvészeti tanulmányok C. Vladár Zsuzsa tiszteletére című tanulmánykötet.

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék vezetőjének 60. születésnapja alkalmából íródott mű, melyet Havas Ferenc, Horváth Katalin, Hrenek Éva és Ladányi Mária szerkesztett, tematikailag meglehetősen változatos.

Az ünnepelt maga is több nyelvészeti terület, így a grammatika, a nyelvtörténet, a nyelvtudomány-történet, a klasszikus latin, a forráskutatás és forráskiadás, valamint a kutatásmódszertan, a terminológia és a retorika művelője. A kötet címe (A grammatikától a retorikáig) ezt a sokféle nyelvészeti területet fogja össze, hiszen a szerzők kutatásai nagyrészt azokat a vetületeit foglalták tanulmányba, amelyek a Vladár Zsuzsa által is művelt területekhez, illetve a munkássága során általa is érintett témákhoz kapcsolódnak.

A kötet – a nyomtatott kiadás mellett – az ELTE Readeren elektronikusan is elérhető.