A Kárpát-medence templomhálózatának átalakulása a 13. században

A Kárpát-medence templomhálózatának átalakulása a 13. században
11/07

2019. november 07. 17:30

Gombocz Zoltán terem (1088 Budapest, Múzeum körút. 4/A, 047-es előadó)

11/07

2019. november 07. 17:30 -

Gombocz Zoltán terem (1088 Budapest, Múzeum körút. 4/A, 047-es előadó)


Folytatódik a A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések új válaszok című ismeretterjesztő előadássorozat. A programsorozat októberi eseményének vendége A programsorozat novemberi vendége F. Romhányi Beatrix, A Károli Gáspár református Egyetem egyetemi tanára, aki "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" projekt keretei között A tatárjárás nyomai vagy valami más? - A Kárpát-medence templomhálózatának átalakulása a 13. században címmel tart előadást.

A projektről:

A 13. század folyamán Európa is megtapasztalta egy világbirodalom felemelkedését, a Mongol Birodalomét. Az első ‘találkozás’ rendkívül intenzív, sokkoló és brutális volt, s hosszú időre meghatározta Kelet- és Közép-Európa sorsát.

Manapság a Mongol Birodalomról gyakran mint óriási eurázsiai hatalomról esik szó, amely a mai globalizmus előfutáraként megteremtette a “Pax Mongolicát”, s ennek köszönhetően páratlan gazdasági és kultúrállis felvirágzás vette kezdetét a világ legkülönfélébb részein. Ugyanakkor Kelet- és Közép-Európa népeinek tudatában épp ez a hatalom volt az oka nemzeti történelmük egyik legnagyobb kataklizmájának. A mongolok nyugati hadjáratának hét éve alatt királyságok sora omlott össze, egész városok pusztultak el, falvak sokasága égett porrá, egész vidékek váltak lakatlanná, ősi dinasztiák megbecsült uralkodó veszették életüket vagy voltak kénytelenek az életükért futni a korábban ismeretlen ázsiai lovasok elől.

A tervezett kutatás újfajta megközelítésben foglalkozik ezzel a történeti eseménysorral, a keleti és nyugati források sokasága mellett az újabb régészeti feltárások eredményeit is felhasználva, széles és izgalmas panorámát nyújtva az új kutatási eredményekről.

További előadások:

December 5. 17:30
Uhrin Dorottya: Ferences szerzetesek a mongolok között
ELTE BTK, Múzem krt. 4/A fszt. 39., Kari Tanácsterem

Az előadásokat az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.