A ‛kreatúrás konstrukciók’ esete az angolban

A ‛kreatúrás konstrukciók’ esete az angolban
05/12

2021. május 12. 18:00 - 19:00

ONLINE

05/12

2021. május 12. 18:00 - 19:00

ONLINE


Linda L. Thornburg és Klaus-Uwe Panther “Kulturális és kognitív modellek tükröződése a lexikális és nyelvtani struktúrában: A ‛kreatúrás konstrukciók’ esete”  című előadásával folytatódik az Interkulturális Nyelvészet Doktori Program Figurative Language Across Cultures című sorozata.

Az előadás az állatnevekből konverzióval képzett igék jelentésének konstruálását és nyelvtani szerkezetének értelmezését vizsgálja kognitív nyelvészeti elméleti keretben, miközben bemutatja, hogy a rat out vagy beaver away típusú konstrukciók megértése olyan összetett konceptuális apparátus működtetését igényli, amelynek részét képezik az állatokra vonatkozó kulturális modellek, a metaforikus leképezések, a metonimikus inferálás és a képi sémák is. Bár a kulturális és a kognitív modellek működése nyomot hagy a lexikális és a nyelvtani struktúrán, ez tudományos értelemben gyakran túlhaladottnak számít, és ma már inkább csak különböző beszédmódok tükröződését látjuk benne, és nem gondolkodásbeli különbségek megnyilvánulását.

Az előadók rövid életrajza

Az előadás Zoom felületen zajlik, a linkhez regisztrálni szükséges a szabo.rita@btk.elte.hu e-mail címen.