A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015)

A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015)
03/27

2015. március 27.

ELTE BTK Kari Tanácsterem

03/27

2015. március 27. -

ELTE BTK Kari Tanácsterem


A program célja: a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című pályázat keretében szakmai fórum szervezése a magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsgáról tanárok, oktatók, illetve tanárjelölt hallgatók számára. A szakmai fórum témakörei: milyen új tudást vitt a rendszerbe az „új” érettségi, ezt miért és hogyan tette; milyen eredményeket hozott; mi változott az elmúlt 10 évben; mennyiben megfelelő a kialakított koncepció.


PROGRAM

13:30–14:30 Regisztráció

14:30–14:50 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK:

 • dr. Károly Krisztina főigazgató (ELTE Tanárképző Központ)
 • dr. Horváth Krisztina, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (ELTE BTK)
 • dr. Bóna Judit, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának mb. elnöke

14:50–16:30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK: 

 • Pongrácz László főosztályvezető (Oktatási Hivatal): Az érettségi vizsgarendszer a tanári vélemények tükrében 
 • dr. Gintli Tibor hab. egy. docens (ELTE BTK), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke: A magyar nyelv és irodalom érettségi a felsőoktatás nézőpontjából 
 • Hajas Zsuzsa magyartanár, mesterpedagógus (Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen): Szövegértés – szövegek és feladattípusok 
 • Turcsányi Márta magyartanár, mesterpedagógus (Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium): Műelemzés, műértelmezés – a nyilvános feladatállomány szakmai elemzése 
 • dr. Horváth Zsuzsanna oktatáskutató, tudományos főmunkatárs: Gondolatok az értékelési eljárásról és a standardról

16:30–17:00 Büfé

17:00–18:30 KEREKASZTAL ÉS FÓRUM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGIRŐL:

 • A fórumot vezeti: dr. Molnár Gábor Tamás adjunktus (ELTE BTK)

Felkért hozzászólók:

 • Eszes Valéria magyartanár (Eötvös József Gimnázium, Budapest)
 • Etédi Péter magyartanár (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest)
 • Fenyő D. György magyartanár (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
 • Jankay Éva magyartanár (Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét)
 • Keisz Ágoston magyartanár (ELTE Trefort Gyakorló Gimnázium, Budapest)
 • dr. Zántó Edina magyartanár, igazgató (Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola, Budapest)

18:30 A konferencia zárása

A szakmai fórumon való részvételről igazolást adnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges 2015. március 23-ig a http://metodika.btk.elte.hu/jelentkezes oldalon. Kérjük a jelentkezési lapon megadni a következőt is: Érettségi konferencia. 2015. március 27.


Időpont: 2015. március 27. (péntek) 13:30–18:30

Hely: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, földszint, Kari Tanácsterem)

További részletek