A nyelv hálózatos leírása

A nyelv hálózatos leírása
11/22 - 11/23

2018. november 22. - 2018. november 23.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

11/22 - 11/23

2018. november 22. - 2018. november 23.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)


Az  „Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában”  az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. Az idén immáron hetedik alkalommal megrendezett tanácskozás fókuszában a hálózatos nyelvleírás áll.

A strukturalizmus fellépése óta látszólag közhely a nyelvtudományban, hogy a nyelv jelek rendszere, hálózata. E tézis közhely volta azért látszólagos, mert a nyelvet tanult forma-jelentés párok (elemi és összetett jelek) hálózataként felfogó megközelítés csak az egyike a számos létező grammatikaelméleti irányzatnak. Ugyanakkor a hálózatos leírás igénye számos területen megmutatkozik, például a mentális lexikon kutatásában, a Bybee-féle fonológiában és morfológiában, a szemantikában és a mondattanban.

A nyelvi hálózatok elemzésére termékenyen hatott továbbá a hálózatkutatás interdiszciplináris kutatási programja is, amely társadalmi, kulturális, nyelvi és természettudományi jelenségeken át vizsgálja a hálózatok szerkezetének és működésének sajátosságait, tárgytudományokon átívelő párhuzamosságait.

A konferencia lektorált anyagát a szervezők – a korábbi konferenciákéihoz hasonlóan – 2019-ben tanulmánykötetben jelentetik meg.

Részletes program

Forrás: ELTE