A nyelvtan szerepe a figuratív nyelvhasználatban

A nyelvtan szerepe a figuratív nyelvhasználatban
03/12

2021. március 12. 18:00

ONLINE

03/12

2021. március 12. 18:00 -

ONLINE


Angeliki Athanasiadou “The contribution of grammar to figurative language” című előadásával folytatódik az Interkulturális Nyelvészet Doktori Program Figurative Language Across Cultures című sorozata.

Az előadás a nyelvtan szerepét vizsgálja a figuratív nyelvhasználatban, középpontjában azok a konstrukciós paraméterek állnak , amelyekkel a beszélők a metafora és az irónia, valamint egyéb figuratív nyelvi eszközök használatát támogatják.

Az előadó részletesen elemzi a verbális irónia diskurzusban megfigyelhető előfordulásait abból a szempontból, hogy a grammatikai konstrukciók hogyan járulnak hozzá az ironikus nyelvhasználat értelmezéséhez, majd pedig gazdag példaanyagon bemutatja azt is, hogy a figuratív mechanizmusok egymásra épülése során is fontos szerepet játszik a lexikális és a grammatikai konstrukciók összjátéka.

Angeliki Athanasiadou nemzetközileg ismert és elismert kognitív nyelvész, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem Angol Nyelvi Intézetében az Elméleti és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék professzora. Fő kutatási területei a nyelvtan és a kogníció, a figuratív nyelvhasználat, ezen belül főként a metafora, a metonímia és az irónia, az érzelmek nyelve és a kulturális nyelvészet. Több nemzetközi kutatási projekt résztvevője. A Figurative Tought and Language című nemzetközi konferenciasorozat kezdeményezője és alapító szervezője. Az John Benjamins Kiadó figuratív nyelvhasználatra fókuszáló könyvsorozatának társfőszerkesztője.