A Tóra és a prófétai lekciók

A Tóra és a prófétai lekciók
03/02

2020. március 02. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfsz.)

03/02

2020. március 02. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfsz.)


Turán Tamás tart előadást a mózesi könyvek liturgiai olvasásáról „Az Írás arcai” sorozatban.

Az idézet és a kollázs mint exegézis: a liturgia, amennyiben bibliai szövegeket használ, azok egyfajta igen régi, implicit olvasatát, magyarázatát is kínálja. A zsidó liturgia ilyen magyarázatokat kínál (kontextualizálás, illetve re-kontextualizálás révén) például azzal, ahogyan az ünnepekhez bizonyos bibliai olvasmányokat rendel. A zsidó ünnepek, melyek többnyire maguk is bibliai szövegeken alapulnak, így egyfajta értelmező kapcsolatba, „párbeszédbe” lépnek más bibliai szövegekkel.

Ezek a kapcsolatok sokszor egyszerűek és nyilvánvalóak, máskor azonban maguk is feltárásra-magyarázatra szorulnak. Miért olvassák például az Engesztelő nap (Jom Kippur) délutánján a tiltott párkapcsolatokról szóló részt? Miért Elizeus és a sunemita nő története van prófétai lekcióként az Izsák megkötözésének történetével végződő hetiszakaszhoz rendelve? A Tóra és a prófétai lekciók intertextualitása a zsidó hagyományban című előadás elsősorban nem az ünnepek, hanem a mózesi könyvek szombati zsinagógai-liturgiai olvasása: a hetiszakaszok és a hozzájuk rendelt prófétai olvasmányok közötti kétirányú értelmezési kapcsolatot vizsgálja néhány példán keresztül.

Turán Tamás az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének adjunktusa, a TK Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területei a rabbinikus irodalom, a héber könyvtörténet, valamint a modernkori magyar zsidó tudomány- és eszmetörténet. 

Az ELTE BTK Bibliatudomány specializációja széles összefüggésben, felekezeti elkötelezettség nélkül, de ezeket tiszteletben tartva tanulmányozza a Bibliát mint civilizációnk és kulturális örökségünk megkülönböztetett hordozóját, amelynek története az ókorba vezet vissza, hatás- és értelmezéstörténete pedig a későbbi korokon átívelve egészen máig tart. Az Írás arcai sorozat idén egyes ókori olvasatok jelenkori értelmezésére vállalkozik. Az előadások nyilvánosak és ingyenesek.

Facebook