A Történeti Intézet reformjáról

2018.09.24.
A Történeti Intézet reformjáról
Az ELTE-BTK Történeti Intézetében zajló reform-kezdeményezések nyomán a közelmúltban több újságcikk jelent meg, valamint a Hajnal István Kör is állásfoglalást adott ki. Fontosnak és hasznosnak tartjuk, hogy a tudományos közvélemény érdeklődést mutat a szükségszerű reform-kezdeményezések iránt. Ugyanakkor a megjelent vélemények arról tanúskodnak, hogy nem állt a véleményt megfogalmazók rendelkezésére valamennyi információ.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar költségvetési helyzetének konszolidálása érdekében Intézkedési Tervet hajt végre. Ennek keretében a BTK intézetei szakmai és költségvetési szempontból is áttekintették működésüket. Célunk az egyetemi rangsorokon való előrehaladás, az ELTE nemzetközi láthatóságának növelése, az önfenntartó kutatási kapacitás kiépítése, a kutatói állomány fiatalítása. Emellett a megváltozott hallgatói igényekre, hallgatói összetételre és a munkaerő-piaci helyzetre jobban reflektáló képzésszerkezetet  törekszünk kialakítani. Az intézetek 2018. júliusától mérlegelik a reformok lehetséges lépéseit.

Az átalakítási folyamat nem egyedül a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket érinti. A Történeti Intézet tizenegy tanszékéből hat tanszék nem a jelenlegi állapotában, hanem a fenti célok szerint kialakított új formációkban, azaz négy új tanszékként fog továbbműködni.

Az átszervezést a megváltozott hallgatói igények miatt kialakult aránytalanságok is indokolták. Ez a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék esetében konkrétan azt jelenti, hogy az MA-specializációja iránti érdeklődés folyamatosan csökkent az elmúlt években, és idén már csak egy hallgató kezdte el ezt a képzést. A tanszéken ugyanakkor továbbra is nyolc oktató dolgozik, akik közül többüknek már most is más, oktatóhiánnyal küzdő tanszékekre kell áttanítaniuk, hogy a számukra törvényben előírt tanítási kötelezettséget teljesíteni tudják.

Az Intézkedési Terv szerint a Művelődéstörténeti Tanszék és a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék fúziójából jönne létre az Interdiszciplináris Gazdaság-, Társadalom- és Kultúrtörténeti Tanszék – végleges elnevezésről az érintett oktatók bevonásával születik majd döntés. (Egyik tanszék sem tartja meg a teljes, eredeti oktatógardáját.) Mint a tervezett elnevezés is mutatja, ez a változtatás nem jelenti a gazdaság- és társadalomtörténeti műhely megszűnését.  Az ilyen tematikájú tárgyak száma nem csökken, a gazdaság- és társadalomtörténeti doktori képzés szintén változatlan feltételekkel működik tovább. A javasolt átalakítás sem oktatói elbocsátással, sem már meghirdetett képzés megszűnésével nem jár. A gazdaság- és társadalomtörténeti műhely a Történeti Intézet egyik fontos tudományos és utánpótlás-nevelő központja, amelynek fennmaradását és további működését éppen ez a kényszerű összevonás tudja biztosítani.

Az átalakulási folyamat időkereteiről, konkrét dátumairól elhamarkodott lenne beszélni, mivel jelenleg még csak egy tervezetről beszélhetünk. Az átalakításra vonatkozó javaslatot a Történeti Intézet Tanácsa ellenszavazat nélkül (19 igen, 2 tartózkodás, 0 nem) szavazta meg. Ennek a testületnek a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék vezetője is tagja.