Aktuális állásajánlatok

2019.06.12.
Aktuális állásajánlatok
Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk. 

Az összes aktuális állásajánlat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Tanulmányi referens

Szervezeti egység: Tanulmányi Hivatal

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az ELTE Bölcsészettudományi Karon tanuló hallgatók tanulmányi adminisztrációjával összefüggő feladatok teljes körű ellátása, továbbá statisztikai kimutatások készítése.

Jelentkezési határidő: 2019. június 21.

Pályázati kiírás

Tantervi referens

Szervezeti egység: Tanulmányi Hivatal

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az ELTE Bölcsészettudományi Kar tanterveinek adminisztratív gondozása, a módosításokkal összefüggő feladatok teljes körű ellátása.

Jelentkezési határidő: 2019. június 21.

Pályázati kiírás

Könyvtáros

Szervezeti egység: Régészettudományi Intézet

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • olvasószolgálati feladatok ellátása
  • általános tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, katalógusairól
  • szaktájékoztatás
  • kiadványok formai és tartalmi feltárása, kiadványok elhelyezésének kezelése
  • aktív közreműködés a könyvtári állomány fejlesztésében, apasztásában
  • részvétel adatbázisok feltöltésében
  • felhasználóképzések tartása
  • raktári feladatok ellátás
  • MTMT adminisztráció

Jelentkezési határidő: 2019. július 11.

Pályázati kiírás