Alkalmazott nyelvészet a 21. században

2021.05.17.
Alkalmazott nyelvészet a 21. században
Az Akadémiai Kiadó gondozásában monográfiasorozat indult Alkalmazott nyelvészet a 21. században címmel, Bóna Judit, az ELTE BTK tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese, az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék docense, és Csizér Kata, az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék docense szerkesztésében. 

A monográfiasorozat célja az, hogy bemutassa az alkalmazott nyelvészeti kutatások legfrissebb hazai eredményeit, kutatási irányait kapcsolódva a társtudományokhoz (a nyelvészet más területei, pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, antropológia, szociológia, mérnöki tudományok). Az alkalmazott nyelvészet fogalmát a legtágabban értelmezi, így a kötetek a nyelvészet legkülönfélébb területeit érintik, a közös bennük az, hogy valós gyakorlati problémákat kutatnak, és próbálnak választ adni a felmerülő kérdésekre.  

A sorozat kötetei magyar vagy angol nyelven jelennek meg eBook formájában. Az első három kötet témái a tolmácsolás, az anyanyelv-elsajátítás, illetve az idegennyelv-tanulás:

  1. Horváth Ildikó: Tolmácsolás, digitalizáció, mesterséges intelligencia 
  2. Krepsz Valéria: A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban 
  3. Albert Ágnes: Stories students tell: Creativity and narrative task performance

A kötetek a mersz.hu-n érhetők el.