Álláspályázat: alapító főszerkesztői pozíció

2019.05.24.
Álláspályázat: alapító főszerkesztői pozíció
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot hirdet angol nyelvű tudományos folyóiratok alapító főszerkesztői pozícióira. Az indításra váró négy folyóirat a Kar négy doktori iskolájának megfelelő tudományterületet képviseli: filozófiai tudományok, irodalom- és kultúratudományok, nyelvtudományok, történelemtudományok. A folyóiratok alapvetően online jellegűek, de kis példányszámban nyomtatott formában is megjelennek. Pályázatot nyújthat be az ELTE BTK minden habilitált docense és professzora. A főszerkesztői megbízatás 5 évre szól.

Az első szám tervezett megjelenése mind a négy folyóirat esetében 2020 tavasza. A pályázónak évente két, 150-200 oldal terjedelmű szám összeállítását kell vállalnia. A folyóiratok szakmai lektorálása double blind rendszerben történik, valamennyi publikáció esetében elvárás az első közlés. Az egyes lapszámok összeállítása során érvényesülnie kell annak az alapelvnek, hogy az ELTE-s szerzők száma nem haladhatja meg az 50 %-ot, a külső szerzők többsége pedig lehetőség szerint legyen külföldi. Ezek az igények annak a középtávú célnak az elérését szolgálják, hogy az újonnan alapított folyóiratok 5-10 éven belül elérjék a Q1-es minősítést.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara biztosítja:

 • a folyóiratok kiadásához szükséges infrastruktúrát
 • a technikai szerkesztőt
 • a tördelést
 • a web-felületet
 • az anyanyelvi lektorálást vagy a nyelvi lektorálás költségét
 • a nyomdaköltséget
 • a terjesztést.

(Fordításra a Kar a folyóiratok számára nem biztosít külön pénzügyi keretet, ugyanakkor a valamennyi BTK-s oktató számára kiírásra kerülő, kifejezetten a kéziratok fordítási költségének fedezését célzó pályázatok elbírálása során előnyt jelent, ha a tanulmány a kari folyóirat számára készült.)

Az alapító főszerkesztő feladata:

 • a tudományterület nemzetközileg elismert hazai és külföldi képviselőiből álló szerkesztőbizottság és tanácsadó testület létrehozása és működtetése,
 • a folyóirat referált és lektorált rendszerének kialakítása és folyamatos biztosítása,
 • a double blind lektorálási folyamat szakmai felügyelete,
 • évi két szám szakmai szerkesztése,
 • a folyóirat hazai és nemzetközi terjesztésének szakmai támogatása.

A főszerkesztői pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a főszerkesztő rövid szakmai önéletrajzát, amely bemutatja korábbi szerkesztői tevékenységét is,
 • a szerkesztőbizottság tervezett névsorát (név, intézmény, szakterület megjelölésével), amellyel kapcsolatban elvárás, hogy legalább 3 tagja ismert, külföldi kutató, legalább 3 tagja az ELTE BTK oktatója, legalább 2 tagja más intézményben dolgozó ismert hazai kutató legyen,
 • a folyóirat röviden összefoglalt koncepcióját, amely kitér a lap tervezett profiljára, illetve rovatstruktúrájára,
 • annak rövid (max. 200 szó) bemutatását, hogy a tervezett folyóirat hogyan illeszkedik a szakterület már meglévő nemzetközi folyóiratai közé (mennyiben képvisel új irányt, ill. milyen hiányt pótol),
 • a folyóirat tervezett olvasói körét,
 • annak bemutatását, hogy a főszerkesztő a folyóiratot elsősorban mely intézmények számára javasolja terjeszteni (min. 20 intézmény felsorolása).
 • Emellett a pályázat tartalmazhatja a tanácsadó testület javasolt névsorát is.

Fontos, hogy a folyóiratok úgy tudjanak határozott, a nemzetközi mezőnyben is megkülönböztethető arculatot kialakítani, hogy közben nyitottak maradnak a különböző tudományos iskolák és közelítésmódok sokféleségének megjelenítésére.

A pályázatok beadásának határideje: 2019. június 21.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 5.
A pályázatot elektronikus formában a doktori-hivatal@btk.elte.hu címre kérjük benyújtani.

 

Budapest, 2019. május 22.

Dr. Sonkoly Gábor s.k.,

dékán