Az ephesusi özvegy

Az ephesusi özvegy
11/20

2019. november 20. 17:00

ELTE BTK Főépület (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

11/20

2019. november 20. 17:00 -

ELTE BTK Főépület (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)


S. Sárdi Margit előadásával folytatódik a Könyvtár- és Információtudományi Intézet „Nyitott Napok” sorozata az őszi félévben.

S. Sárdi Margit irodalomtörténész, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék előadója. Fő kutatási területe a 17–18. századi magyar irodalom, elsősorban az emlékíró-irodalom, továbbá a női költészet és a széppróza.

A program házigazdája: Bibor Máté tanársegéd

A Nyitott Napok az ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszékének sorozata. Célja kettős: egyfelől az egyetemi hallgatóság számára kíván olyan szakmai ismereteket nyújtani, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tantervben szereplő stúdiumok adta tudásanyagot, másfelől a könyvtáros szakma számára kínál fel tájékozódási lehetőséget.

Regisztráció
Meghívó