Az európai mongol hadjárat helye a mongol hódítási hullámokban és a Magyar Királyság elleni mongol támadás oka

Az európai mongol hadjárat helye a mongol hódítási hullámokban és a Magyar Királyság elleni mongol támadás oka
06/05

2023. június 05. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

06/05

2023. június 05. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)


Zimonyi István előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” című ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Zimonyi István orientalista, történész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Fő kutatási területei a turkológia, a középkori nomádok és a magyar őstörténet.

Facebook