Az irodalmi olvasás kérdéseitől a hermeneutikai határmezsgyékig

Az irodalmi olvasás kérdéseitől a hermeneutikai határmezsgyékig
03/28

2023. március 28. 18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

03/28

2023. március 28. 18:00 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)


Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék rendezvényén Kulcsár Szabó Ernő Mi a műalkotás? és Simon Attila Affektív megértés című új köteteit mutatják be.

Kulcsár Szabó Ernő kötete előbb a szöveg művé válásának problémáit tárgyalja, majd olyan irodalmi olvasásmódra tesz kísérletet, amely megkerülhetetlennek tekinti a közlés hangolt beszédszerűségét s vele a dikció, a modalitás, a ritmus, a prozódia, a dallamvonal és a frazírozás poétikai teljesítményét. Mert nélkülük a műbeli igazság nem művészetként történik meg velünk. A költészetben Rilke, Babits, Benn, Szabó Lőrinc és Nemes Nagy, az epikában Stendhal, Tolsztoj, Flaubert, Hamsun, Kosztolányi és Márai alkotásai állnak az értelmezések előterében.

Simon Attila antik esztétikai, retorikai és irodalmi szövegeket tárgyaló kötetének alapkérdése az, hogy az európai művészet- és irodalomelméletet alapjaiban meghatározó szerzők (Platón, Aristotelés, Cicero, Pseudo-Longinos) milyen szerepet tulajdonítanak a műalkotások megértésében az affektív – vagyis érzelmi, indulati, valamint a lelket a testtel az érzékelés és az átérzés különböző modalitásaiban összekapcsoló – összetevőknek. Mit jelent a művészet tapasztalatában az, ha a műalkotással találkozó embert hangsúlyosan affektív és testi lényként gondoljuk el?

A könyveket bemutatja és a szerzőkkel beszélget: Bónus Tibor és Tamás Ábel. A bemutató után a kötetek kedvezményes áron megvásárolhatók lesznek.