Az Ókortudományi Intézet szabadon választható kurzusai

2020.09.02.
Az Ókortudományi Intézet szabadon választható kurzusai

Ízelítő a kurzusokból

A Biblia görög-római vallási környezete 

Az előadás célja azoknak a vallási hagyományoknak a bemutatása, amelyek vagy hatással voltak a bibliai irodalom kialakulására és korai értelmezésére, vagy bibliai szövegek és hagyományok hatására alakultak maguk is. Az ókori zsidóság és kereszténység mellett szó lesz a misztériumvallásokról, a gnószticizmusról és hermetizumsról, valamint az újplatonikus filozófia és különféle vallási hagyományok kölcsönhatásairól is. 

 • Oktató: Dr. Buzási Gábor
 • BBN-VAL-136.22
 • SZE:16:00-17:30 (F.ép II. emelet 233.)

Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1.

A kurzus az alapoktól vezet be a bibliai-szentírási latin ismeretébe a latin Szentírásból vett, a nehézség szintje és nyelvi jelenségek szerint csoportosított mondatok segítségével. A tanuláshoz szükséges segédeszközöket az órán kapják meg a hallgatók.Előzetes nyelvtudás nem szükséges!

 • Oktató: Varga Benjámin
 • BMA-VALD-102:9
 • CS:14:00-15:30 (F.ép II. emelet 217.)

Bibliaismeret

A szemináriumon meghatározott beosztást követve végigolvassuk a Biblia (Ó- és Újszövetség) könyveit. Az olvasottakról minden óra elején egy nagyjából félórás tesztben kell számot adni, az órák további részében pedig a szövegek kapcsán felmerülő kérdéseket beszéljük meg viszonyleg kötetlen formában, illetve a hallgatók bevezetést kapnak a következő órai olvasmányokhoz.  

 • Oktató: Dr. Buzási Gábor
 • BBN-HEB11-300.4
 • H:16:00-17:30 (F.ép II. emelet 217.)

Bibliai irodalomtörténet

Klasszikus bevezetés az Ószövetség (Héber Biblia) irodalmába. A hallgatók megismerkednek az alapvető fogalmakkal, a bibliai szövegek kialakulásának és kanonizációs folyamatának történetével, a főbb szövegváltozatokkal és ókori fordításokkal, illetve a művek értelmezéstörténetének alapvonalaival. Ezt követően a félév nagy részében az egyes könyvek és könyvcsoportok, illetve kisebb szövegegységek bemutatására térünk át, szem előtt tartva a kutatástörténet főbb irányait. Az előadásoknak nem célja a bibliai könyvek tartalmi ismertetése; a szövegismeret megszerzése a hallgatók önálló feladata, illetve nagy segítséget nyújt benne a Bibliaismeret szeminárium (BIB-101) is, amit érdemes az előadással párhuzamosan felvenni. 

 • Oktató: Dr. Buzási Gábor
 • BBN-HEB11-302
 • K:16:00-17:30 (F.ép II. emelet 233.)

Bibliai szövegelemző szeminárium: Genezis-történetek (fordításban) 

Ezen a szemináriumon a Genezis / Teremtés könyvét (1Mózes) olvassuk fordításban. A választott szakaszokat nem csak önmagukban elemezzük, hanem egy-egy régi vagy modern értelmezést is elolvasunk hozzájuk. Az így adódó értelmezési spektrumon vitatjuk meg az adott óra olvasmányait. A félév végére szemináriumra dolgozatot is kell írni. 

 • Oktató: Dr. Buzási Gábor
 • BBN-HEB11-300.10
 • K:10:00-11:30 (F.ép II. emelet 232.)

Egyiptom filmen

Közös filmnézés keretében ismerkedés az ókori Egyiptomot, vagy a modern egyiptológiát ábrázoló, elsősorban hollywoodi filmekkel. 2020 őszén: a 30-as és a 40-es évek filmjei.

 • Oktató: Dr. Irsay-Nagy Balázs János
 • BBN-EGY-302
 • CS:16:00-17:30(Gólyavár I.em Mária Terézia terem)

Modern héber nyelv 1.

This course is designed for students who have little to no prior knowledge of Hebrew Course goals: To familiarize students with the basic letters, words, and structures of the Hebrew language; to teach the fundamentals of reading and writing in Hebrew; to develop the students’ ability to hold simple conversations in Hebrew in order to communicate using basic conversations concerning simple topics such as their personal life, food, household etc.

 • Oktató: Tadmor Dor
 • BBN-HEB11-111
 • SZE:12:00-13:30(F.ép I.em 1.)

Modern héber nyelv 2.

This course is designed for students who have completed the Beginner's Level and are ready to progress to the next level of Grammar, Vocabulary and conversational skills. Course goals: to deepen vocabulary and grammatical abilities; to broaden students’ horizons on modern Israeli topics such as; culture, art, history and contemporary matters through growing conversational skills.

 • Oktató: Tadmor Dor
 • BBN-HEB11-212
 • SZE:10:00-11:30 (F.ép II. emelet 232.)

Modern héber nyelv 2.

This course is designed for students who have completed the Beginner's Level and are ready to progress to the next level of Grammar, Vocabulary and conversational skills. Course goals: to deepen vocabulary and grammatical abilities; to broaden students’ horizons on modern Israeli topics such as; culture, art, history and contemporary matters through growing conversational skills.

 • Oktató: Tadmor Dor
 • BBN-HEB11-212
 • CS:14:00-15:30 (F.ép II. emelet 232.)

Modern héber nyelv 4.

This course is designed for students who have completed the prior levels and is based on their grammar and vocabulary. Courses goals: to expand students’ vocabulary beyond everyday practical knowledge; to focus on more advanced grammatical topics including future tense, conditional clause and more; to continue learning more about Israeli-related topics as a part of the inseparable connection between language and culture.

 • Oktató: Tadmor Dor
 • BBN-HEB11-214
 • CS:12:00-13:30 (F.ép II. emelet 232.)

Modern héber nyelv haladóknak: társalgás

This course is designed for students who have completed their beginner courses and is based on their grammar and vocabulary. In this course students will work on two skill sets: Oral and Writing Skills. With Oral capabilities, we will be working on the students’ ability to self-express on deeper topics, utilizing all the skills they have learned thus far. While with the Students writing capabilities, we will be focusing on perfecting grammatical issues, and integrating the confidence and skill acquired for oral skills seamlessly with writing.   

 • Oktató: Tadmor Dor
 • BBN-HEB-342
 • CS:10:00-11:30 (F.ép II. emelet 233.)

Pagan, Jewish and Christian heritage in Emperor Julian the Apostate

In this seminar students will be introduced to the work and thought of the last pagan emperor of Rome. Julian, born in Constantine’s family in 331, was raised as a Christian, studied rhetoric and philosophy, and secretly converted to pagan Neoplatonism at about the age of 20. He was sole emperor for less than two years (361-363) but his religious reforms, manifesting in his writings, legislation and political action, made a lasting effect on subsequent generations. In this seminar we will read and analyse those treatises, orations (including a satire) and letters of the emperor in which he criticises the Bible, Christianity and Judaism, and expounds his ideas about a Platonic religion that could unify the various traditions of the empire. In the seminar we will focus on the following themes: (1) the Neoplatonism of Iamblichus’s school as Julian’s key to the interpretation and evaluation of religious and philosophical traditions; (2) the methods of interpreting sacred texts.

 • Oktató: Dr. Buzási Gábor
 • BA-ERA-IACS-S-002
 • SZE:10:00-11:30 (F.ép II. emelet 217.)

Zsidó vallás és kultúra 1.

Miről szól a zsidó vallás? Miből áll a vallásos zsidó élete? Mi van egy zsinagógában? Hogyan zajlik egy zsidó esküvő? A zsidó vallás alapjait bemutató előadássorozat első féléve nyitva áll minden szakos és nem szakos érdeklődő előtt is.

 • Oktató: Bíró Tamás Sándor
 • BBN-HEB11-221
 • CS:12:00-13:30
 • Távolléti formában, digitálisan teljesítendő kurzus!

Holokauszt tanulmányok

A Conference on Jewish Material Claims Against Germany támogatásával az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék valamint az Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék a 2020/2021-es tanév őszi félévére is meghirdet három kurzust a ho­lo­kauszt és más népirtások történetéről. A 2020 szeptemberétől induló kurzusok (mindhárom elérhető közismeretei BA-s és MA-s kódon is!):

► Etnikai konfliktus, népirtás, holokauszt (BBV-202.63, BMVD-202.54) – az előadás a holokauszt és más 20. századi genocídiumok előzményeinek és történetének összehasonlító áttekintését kínálja, egyben betekintést nyújtva a témakör legfontosabb levéltári, vizuális és privát forrásaiba. | Egyetemi Könyvtár, Kedd 17–18.30

► Fénnyel írt emlékezet: fotográfiák a holokausztról (BBV-205.40, BMVD-205.60) – a szeminárium bemutatja a holokauszt idején készült (közismert és ismeretlen) fotók keletkezésének körülményeit, készítőiket, történeti hátterüket és utóéletüket, felhasználásuk és értelmezésük módszertani problémáit, továbbá bevezeti a résztvevőket a legfontosabb hazai és külföldi fotóarchívumok használatába. | Egyetemi Könyvtár, Szerda 14–15.30

► A holokauszt magyar filmeken (BBV-205.41, BMVD-205.61) – a szeminárium a zsidóüldözések és a holokauszt történetének magyarországi filmes feldolgozásait tekinti át a teljesség igényével, emellett részletesebben is elemez mintegy húsz művet, beleértve szélesebb körben ismert és elfeledett nagyjátékfilmeket, dokumentum- és kísérleti filmeket, valamint napjaink nemzetközi hírnévig jutó alkotásait. | Egyetemi Könyvtár, Szerda 11–12.30

A kurzusokat Csősz László történész, egyetemi adjunktus, a Magyar Nemzeti Levéltár fő­le­vél­tá­rosa tartja. Mindhárom kurzus helyszíne az ELTE Egyetemi Könyvtár Soá oktatóterme a Fe­ren­ciek terén.

Az Ókortudományi Intézet teljes kínálata:

Tematikus előadások

A Nílus-völgy története 3.  Schreiber Gábor BBN-EGY16-253 K:08:30-10:00(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))  
Általános muzeológia Anders Alexandra BBN-REG-233 H:12:00-13:30 Távolléti úton, digitálisan teljesítendő kurzus!
Összehasonlító vallástörténet Kósa Gábor Dr. BBN-OKE11-121.1 P:12:00-13:30 Távolléti úton, digitálisan teljesítendő kurzus!
Ógörög irodalomtörténet Bolonyai Gábor BBN-KLF11-411 H:12:00-13:30 Távolléti úton, digitálisan teljesítendő kurzus!
Görög folklór és hagyományok Vincze Xénia BBN-OKE11-125:2 H:09:00-10:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))  
Az ókori Közel-Kelet régészete 1. Dezső Tamás Dr. BBN-ASZ11-251    
Zsidó vallás és kultúra 1. Bíró Tamás Sándor BBN-HEB11-221 CS:12:00-13:30 Távolléti formában, digitálisan teljesítendő kurzus!
Zsidó történelem 2: középkor és koraújkor Bányai Viktória BBN-HEB11-232.2 SZE:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))  
Zsidó történelem 4.: Történeti források elemzése, feldolgozása (levéltári kutatószeminárium) Bányai Viktória, Toronyi Zsuzsanna BBN-HEB11-234.10 P:10:00-11:30 Külső helyszín: Magyar Zsidó Levéltár (Dohány u. 2.)
Bibliai irodalomtörténet Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-302 K:16:00-17:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))  
A Nílus-völgy története 2. Bács Tamás BBN-EGY11-252 H:12:00-13:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))  
A Biblia görög-római vallási környezete  Buzási Gábor Dr. BBN-VAL-136.22 SZE:16:00-17:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))  
Bevezetés a vallástudományba Földváry Miklós István BBN-VAL11-101.02 H:10:00-11:30 Távolléti formában, digitálisan végezhető!
Korai buddhizmus: A Buddha alaptanításai Ruzsa Ferenc Dr. BMA-VALD-207.01 K:14:00-15:30 Távolléti formában, digitálisan végezhető!
A középkori filozófia és teológia története Borbély Gábor BBN-FIL-213.01 SZE:16:00-17:30 Aszinkron online kurzus, amely nem igényel egyidejű jelenlétet az online térben, amelyben a hallgatók az oktató által meghatározott ütemezésben, digitális tananyag segítségével teljesítik tanulmányi kötelezettségeiket;
Vallásfilozófia Borbély Gábor BBN-FIL-361.01/a K:16:00-17:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))  
Bevezetés az irodalomtudományba Krupp József BBN-FLI11-102    
Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 1. Schreiber Gábor BBN-EGY-121 CS:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))  
Az ókori Közel-Kelet történeti földrajza Niederreiter Zoltán BBN-ASZ11-231    
Bibliaismeret Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-300.4 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))  
Összehasonlító vallástörténet 2. Vér Ádám BBN-VAL-172 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Tanterem (BF-212-01-22))  
The Archaeology of craft and trade Bartus Dávid, Czajlik Zoltán, Mordovin Maxim, Rácz Zsófia dr., Vida Tivadar BA-ERA-IACS-S-003 CS:15:00-16:30(B.ép I.em 217 Terem (BB-217))  

Alapozó nyelvi kurzusok

Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Bolonyai Gábor BBN-KLF-122 P:08:15-09:45(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22)) Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. kurzussal együtt lehet felvenni, és csak ugyanannál az oktatónál!
Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Horváth László BBN-KLF-122 P:13:00-14:30(Eötvös Collegium, 019 terem (KE--1-80)) Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. kurzussal együtt lehet felvenni, és csak ugyanannál az oktatónál!
Sumer nyelv 1. Zólyomi Gábor BBN-ASZ16-211 H:09:00-10:30(F.ép II. emelet 236/A Tanári szoba (BF-236a-02-33))  
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Bolonyai Gábor BBN-KLF-121 K:08:15-09:45(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22)) Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni, és csak ugyanannál az oktatónál!
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Horváth László BBN-KLF-121 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22)) Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni, és csak ugyanannál az oktatónál!
Bevezetés a latin nyelvbe 1. Ferenczi Attila BBN-KLF-131 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Tanterem (BF-212-01-22)) Kizárólag a Bevezetés a latin nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni!
Újgörög nyelv kezdőknek 1. Nakos Konstantinos BBN-UJG11-101 H:16:30-19:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01)); CS:16:30-18:00(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))  
Bevezetes az akkád nyelvbe 1. Niederreiter Zoltán BBN-ASZ-101    
Akkád nyelv 1. Niederreiter Zoltán BBN-ASZ16-201    
Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 1. Koltai Kornélia BBN-HEB-101 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22)); CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Ter...  
Modern héber nyelv 1.   BBN-HEB11-111    
Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1. Varga Benjámin BMA-VALD-102:9 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22)) A kurzus az alapoktól vezet be a bibliai-szentírási latin ismeretébe a latin Szentírásból vett, a nehézség szintje és nyelvi jelenségek szerint csoportosított mondatok segítségével. A tanuláshoz szükséges segédeszközöket az órán kapják meg a hallgatók.Előzetes nyelvtudás nem szükséges! 
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 1. Jasper Kata BBN-EGY-101 K:12:00-13:00(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112)); K:14:00-15:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))  

Haladó nyelvi kurzusok

Bevezetés a latin nyelvbe 2. Ferenczi Attila BBN-KLF-132 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22)) Kizárólag a Bevezetés a latin nyelvbe 1. kurzussal együtt lehet felvenni!
Újgörög nyelv haladóknak Siapanidou Eleftheria BMVD-205.09 H:17:30-19:00(Ifjúsági ép. fszt 3 Terem (BY-03))  
Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 3. Déri Balázs BMA-VALD-102:11 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-216-03-43))  
Modern héber nyelv haladóknak: társalgás   BBN-HEB-342    
Modern héber nyelv 2. BBN-HEB11-212    
Modern héber nyelv 2. BBN-HEB11-212    
Modern héber nyelv 4. BBN-HEB11-214    

 

Szakszemináriumok

Etikai kérdések a Héber Bibliában Marossy Attila BBN-HEB11-401.16 P:08:00-09:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))  
Istenérvek. (Az istenkérdés racionális megközelítése) Szalai Miklós BBN-FIL-101.9 H:11:30-13:00(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))  
Pagan, Jewish and Christian heritage in Emperor Julian the Apostate Buzási Gábor Dr. BA-ERA-IACS-S-002 SZE:10:00-11:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))  
Latin szövegolvasás 1. (Nepos) Kozák Dániel BBN-KLF11-301:4 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 218. Előadóterem (BF-218-01-11))  
Bibliai szövegelemző szeminárium: Genezis-történetek (fordításban)  Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-300.10 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))  
Újszövetségi hermeneutika: hagyományok és távlatok Mártonffy Máriusz Marcell Dr. BBN-BIB-222.01 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))  
Az átmenet rítusai a középkori Európában Földváry Miklós István BMA-VALD-103.05 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 218. Előadóterem (BF-218-01-11))  
Középkori filozófia és teológia szeminárium Borbély Gábor BBN-FIL-233.03 SZE:18:00-19:30(i.ép I.em 129 oktatói szoba (BI-129)) Szinkron online kurzus, amely az órarend szerinti időben, de online térben zajlik
Vallásfilozófia szeminárium Borbély Gábor BBN-FIL-362.02 K:18:00-19:30(i.ép I.em 129 oktatói szoba (BI-129)) Szinkron online kurzus, amely az órarend szerinti időben, de online térben zajlik
Egyiptom filmen Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-302 CS:16:00-17:30(A.ép IV.em 428 Terem (BA-428))  
Orvoslás az ókori zsidó vallásosságban Turán Tamás BMA-HEBD-208.01 P:12:00-13:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45)) Az oktató akadályoztatása miatt az órákdigitálisan lesznek megtartva, a Teamsben. További tudnivalók: turan.st@gmail.com