Az utazás veszélyei

Az utazás veszélyei
05/04

2022. május 04. 15:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt 039.)

05/04

2022. május 04. 15:00 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt 039.)


Francisco Marco Simón történész professzor díszdoktori előadása.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2022-ben doctor et professor honoris causa címmel tünteti ki Francisco Marco Simónt, a Zaragozai Egyetem történész professzorát. Avatására május 6-án, a Pázmány-napon kerül sor.

Ebből az alkalomból a professzor Az utazás veszélyei: az utak isteneinek segítségül hívása a Római Birodalomban címmel előadást tart.

Egy rendőri felügyelettel kevéssé ellátott világban a megszokott helytől való eltávolodás az utazóban félelmet keltett nemcsak a leselkedő veszélyek miatt, hanem az ő társadalmi státuszának bizonytalanságából is, amely egy új környezetben adódhatott. Az isteneket ezért segítségül hívták, hogy a vándort mind az oda-, mind a visszaút alatt megóvják. Éppen ebben rejlik az isteneknek az indulás pillanatában a pro itu et reditu formulákkal tett fogadalmak jelentősége, valamint azok teljesülése a szerencsés visszatéréskor. Az utazó halálát viszont változatos sírfeliratokon örökítették meg. Az előadás az epigraphiai és ikonographiai forrásokban fellelhető egyes istennőkre fókuszál, akiket mindig többes számban említenek az utak és útkereszteződések őrzőiként a Római Birodalom nyugati, latin felében. Ebben fény derül isteni természetük, földrajzi elterjedésük, más istenségekkel való kapcsolatuk, valamint a tiszteletükben résztvevő szereplők főbb sajátosságaira.