Az Utrecht Network kutatási ösztöndíjpályázata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese megbízásából ezúton írjuk ki az ELTE RK Nemzetközi Iroda által koordinált pályázati felhívást az Utrecht Network kutatási ösztöndíjára. 

Az 1.000 EUR összegű ösztöndíjra olyan MA, vagy PhD-tanulmányokat folytató ELTE-hallgatók jelentkezhetnek, akik nem jogosultak Erasmus-ösztöndíjra, és 1-6 hónapot szeretnének eltölteni az Utrecht Network valamely tagegyetemén, kizárólag a diplomamunkához, ill. disszertációhoz szükséges kutatómunka céljából 2015. december 1. és 2016. december 31. között. 

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtását kérjük angol nyelven:

  • kitöltött jelentkezési űrlap
  • maximum egy oldalas, angol nyelvű motivációs esszé „Hogyan segítené a pályázat elnyerése a kutatásomat, tudományos előmenetelemet?” címmel
  • oktatói vagy témavezetői ajánlás
  • az Utrecht Network tagegyetemei közül választott egyetem befogadó nyilatkozata
  • az elvégzett tanegységekről kiadott igazolás (a Tanulmányi Osztálytól igényelhető)
  • rövid szakmai önéletrajz

Kérjük, a pályázati anyagban feltétlenül tüntessék fel az alábbi információkat:

jelenlegi tanulmányok: kar, szak, évfolyam

elérhetőségek: telefonszám, email cím

A jelentkezések bírálata két fordulóban történik. Az ELTE ad-hoc bíráló bizottság dönti el, hogy mely egy, legfeljebb három hallgatót jelöli az Utrecht Network felé. Az Utrecht Network a tagegyetemek jelöltjei közül összesen 10 hallgatót részesít ösztöndíjban. A nyertes hallgatóknak hazatérvén beszámolót kell írniuk kinn tartózkodásukról. 

A pályázat időtartama: 
A hallgató 1-6 hónapos tartózkodásra pályázhat a 2015. december 1. és 2016. december 31. közötti időszakban.

A pályázat benyújtási határideje:
2015. október 10.

A pályázatot kérjük, elektronikus úton juttassák el a anita.horvath@rk.elte.hu címre. 

Útmutató a jelentkezéshez
Pályázati űrlap
2015.09.14.