Borhy László a Kar új dékánja

2015. április 30-án délután az ELTE BTK Kari Tanácsa Borhy László akadémikust, a Régészettudományi Intézet igazgatóját választotta meg a Kar következő dékánjának.

A Kari Tanácsnak hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a dékán, az intézetigazgatók, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. Ezenkívül a Kari Tanácsnak 20 választott oktatói, 1 nem-oktatói valamint 19 választott hallgatói tagja van. A Kari Tanács 57 tagja közül 56 tag volt jelen a dékán személyéről döntő ülésen.

A szavazás eredménye: 

  • 32 igen szavazat Borhy László
  • 7 igen szavazat Brenner Koloman
  • 17 érvénytelen szavazat.
Borhy László dékáni kinevezése 2015. július 1-től három évre szól.

2015.05.04.