DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz

2019.09.10.
DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz
A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) a magyar hallgatóknak, diplomásoknak és kutatóknak valamint tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és kutatóknak minden évben németországi tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat kínál. A 2020/2021-es évre szóló kutatói ösztöndíjak pályázati határideje 2019. november 15. A rövid távú (1-7 hónapos) kutatói programok esetén még egy jelentkezési határidő van, április 30., mely a december és május közötti időszakra szól.

A következő programok határideje eltér a megszokottól:

 • Továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezők számára szeptember 30.;
 • Graduális ösztöndíj építészeknek: 2019. szeptember 30.;
 • Graduális ösztöndíj zeneművészeknek: 2019. október 15.;
 • Graduális ösztöndíj előadóművészeknek: 2019. október 31.
 • Graduális ösztöndíj képzőművészeknek, illetve design/vizuális kommunikáció, valamint film szakterületről: 2019. november 30.
 • Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak: 2019. december 1.
2019. október 4-én 16 órától a Hageni Távegyetemmel közösen a DAAD Nyílt Napot tart a Madách téri irodájukban. Lehetőség lesz tanulmányi vagy kutatói lehetőségekről érdeklődni. A német felsőoktatási lehetőségeket bemutató előadásokon kívül személyes ösztöndíj-tanácsadással is készülnek. A korábbi ösztöndíjasok talk show keretében mesélnek tapasztalataikról, később pedig a kvízt kitöltve értékes nyeremények várják gazdájukat.

Az ösztöndíjakról és egyéb lehetőségekről személyesen a fogadóórákon, telefonon, valamint honlapunkon lehet tájékozódhat:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület IV. emelet, Tel. (1) 413-7037, Fax (1) 413-7038
E-Mail: mail@daad.info.hu, Homepage: www.daad.info.hu

A DAAD ösztöndíj-kínálata a 2020/2021-es tanévre

Hallgatói ösztöndíjak

Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak

 • 3-4 hét nyári tanfolyam német felsőoktatási intézményben, valamint hozzá kapcsolódó nyelvoktató intézetben
 • alapképzésen (bachelor) lévő hallgatók másodévtől pályázhatnak. Pályázni utolsó tanulmányi évben csak akkor lehetséges, ha a felsőoktatási intézmény igazolja a hallgató szándékát és lehetőségét tanulmányainak mesterképzésen való közvetlen folytatására.
 • mesterképzésen (master) lévő hallgatók az első tanulmányi éven pályázhatnak (és nem pályázhatnak az utolsó tanulmányi évben).
 • ösztöndíj összege: 950 €, utazási támogatás: 225 €
 • Pályázat beadásának határideje: 2019. december 1.

Továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezők számára

 • 5 hónap egy németországi partneregyetemen (előreláthatólag Heidelbergben vagy Lipcsében), ami alatt 30 ECTS és egy részvételt igazoló oklevél megszerzése szükséges
 • német filológia végzettséggel rendelkezőknek
 • a következő területeken képezhetik magukat tovább és szerezhetnek részvételt igazoló oklevelet : német nyelvoktatás, német mint idegen nyelv és német mint kisebbségi- és anyanyelv
 • magasan kvalifikált felsőfokú végzettséggel rendelkezők (alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés) a következő területekről: germanisztika, német filológia, német mint idegen nyelv, német mint anyanyelv, német tanárképzés
 • ösztöndíj összege havonta: 750 € alapképzést végzetteknek és 1000 € az osztatlan képzést vagy mesterképzést végzettek számára
 • ösztöndíjprogram kezdete: 2019. április 1.
 • Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30.

Ösztöndíjak diplomásoknak

Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára

 • 10-24 hónap németországi továbbképzés (mester- vagy egyéb graduális képzés) a magyar diploma elnyerése után
 • pályázásra azok a magyar egyetemek és főiskolák végzős hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • A pályázatot online kell benyújtani
 • ösztöndíj összege havonta: 850 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €,
 • Jelentkezési határidő: 2019. november 15.

2019. szeptember /DAAD Budapest Seite 3
Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára

 • csak a művészeti és zenei valamint építész szakos hallgatóknak
 • 7-10 hónap művészeti továbbképzés, ill. 10-24 hónap mester- vagy egyéb graduális képzés egy német művészeti-, zenei- vagy filmakadémián, vagy főiskolán/egyetemen
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • A pályázatot online kell benyújtani
 • ösztöndíj összege havonta: 850 €
 • A pályázatok beküldési határideje a DAAD bonni irodájába:
  • építészeknek: 2019. szeptember 30.;
  • zeneművészeknek: 2019. október 15.;
  • előadóművészeknek: 2019. október 31.
  • képzőművészeknek, illetve design/vizuális kommunikáció, valamint film szakterületről: 2019. november 30.

Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

 • 1-10 hónap németországi kutatás egy német fogadó professzor felügyeletével
 • kivételes esetekben az ösztöndíj időtartama akár 3 év is lehet, teljes komplett doktori értekezés megírása egy német egyetemen
 • pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • A pályázatot online kell benyújtani
 • ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 850 €, doktoranduszoknak 1200 €
 • Pályázatok beadási határideje: november 15 - továbbá lehetőség van a pályázat április 30-i benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következő év májusa közé esik.

Támogatási lehetőségek tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és doktorált kutatóknak

Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak

 • doktorált kutatóknak és egyetemi, főiskolai oktatóknak
 • kutatás időtartama 1-3 hónap
 • A pályázatot online kell benyújtani
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • Pályázatok beadási határideje: november 15 - továbbá lehetőség van a pályázat április 30-i benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következő év májusa közé esik.

2019. szeptember /DAAD Budapest Seite 4
Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről

 • magyar művészeti felsőoktatásban oktatók pályázhatnak művészeti és zenei területről valamint az építészet szakterületéről
 • művészeti ösztöndíj időtartama 1-3 hónap
 • A pályázatot online kell benyújtani
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 •  támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • Pályázatok beadási határideje: november 15 - továbbá lehetőség van a pályázat április 30-i benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következő év májusa közé esik.

Ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak

Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak

 • pályázásra jogosultak azok az egykori ösztöndíjasok, akik legalább 10 hónapos ösztöndíjat vagy 6 hónapnál hosszabb ideig tartó kutatói ösztöndíjat nyertek el, valamint azok az egykori ösztöndíjasok, akik az NDK-ban legalább egy 10 hónapos ösztöndíj nyertek el
 • kutatás időtartama 1-3 hónap
 • A pályázatot online kell benyújtani
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • Pályázatok beadási határideje: november 15 - továbbá lehetőség van a pályázat április 30-i benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következő év májusa közé esik.