Dékánhelyetteseket, intézetigazgatókat és tanszékvezetőket választott a Kar

2011. június 9-én és 30-án dékánhelyetteseket, tanszékvezetőket és intézetigazgatókat választott az ELTE BTK Kari Tanácsa.

A Kari Tanács 2011. június 9-ei ülésén újraválasztotta az ELTE Bölcsészettudományi Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesévé Dr. Károly Krisztina habilitált egyetemi docenst, a  Kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesévé Dr. Pál Ferenc egyetemi tanárt, illetve a Kar tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettesévé Dr. Orlovszky Géza egyetemi docenst.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2011. június 30-án a Kar stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettesévé választotta  Dr. Brenner Koloman habilitált egyetemi docenst.

A június 9-ei kari tanácsi választások eredményeképpen a Germanisztika Intézet intézetigazgatói posztját ismételten Dr. Knipf Erzsébet tölti be.

A június 9-ei  Kari Tanácson új intézetigazgatókat is kinevezett Dr. Dezső Tamás dékán.  Az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet vezetését július 1-től Dr. Kiszl Péter habilitált egyetemi docens látja el, a Szláv és Balti Filológia Intézet intézetigazgatói posztját pedig Dr. Lukács István egyetemi tanár tölti majd be.  Továbbá a Kari Tanács júninus 30-ai ülésén támogatta Dr. Kulcsár Szabó Ernő egyetemi tanár intézetigazgatói pályázatát.

A június 9-ei  ülésen a Kari Tanács tagjai a Zenei Tanszék élére ismételten Dr. Bodnár Gábor egyetemi docenst választották.
Dr. Dezső Tamás dékán ismételten megbízta az Angol-Amerikai Intézet vezetésével Dr. Frank Tibor egyetemi tanárt.

A 2011. június 30-ai Kari Tanácson az Angol Nyelvészeti Tanszék tanszékvezetőjévé választották Dr. Szigetvári Péter egyetemi docenst, az ELTE MTA Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Tanszékének vezetőjévé Dr. Siptár Péter egyetemi tanárt,  a Florklore Tanszék vezetőjévé Dr. Bárth Dániel habilitált egyetemi docenst, illetve a Szláv Filológia Tanszék vezetőjévé Dr. Zsilák Mária habilitált egyetemi docenst.

Dr. Dezső Tamás dékán a Kari Tanács június 30-ai ülésének szavazata alapján ismételten a Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék vezetésével bízta meg Feldné Dr. Knapp Ilona egyetemi docenst, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék vezetésével Dr. Balázs Géza egyetemi tanárt, a Tárgyi Néprajzi Tanszék vezetésével Dr. Mohay Tamás habilitát egyetemi docenst, a Lengyel Filológiai Tanszék vezetésével Ráduly Zsuzsanna habilitált egyetemi docenst, valamint az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék vezetésével Dr. Majoros istván egyetemi tanárt, az Ókortörténeti Tanszék vezetésével Dr. Németh György egyetemi tanárt, illetve a Művelődéstörténeti Tanszék vezetésével Dr. Tőkéczki László habilitált egyetemi docenst.

A megválasztott új, illetve újraválasztott  dékánhelyettesek, intézetvezetők és tanszékvezetők munkájához sok sikert kívánunk!  

2011.07.01.