Egy különös múzeumi tárgycsoport

Egy különös múzeumi tárgycsoport
09/22

2020. szeptember 22. 17:30 - 19:00

ONLINE

09/22

2020. szeptember 22. 17:30 - 19:00

ONLINE


Mecsi Beatrix, az ELTE BTK Koreai Tanszék vezetője tart online előadást az észak-koreai Anak 3-as sír festményeinek életnagyságú másolatairól és a műfaj megjelenésének előzményeiről.

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó különleges múzeumi tárgycsoportot a ma Észak-Korea területén található 4. századi Goguryeo-kori Anak 3-as sír falképeinek méretarányos másolatai, és a sír fából készült modelljei alkotják, amelyek információt adnak a falképek helyéről a sírban. A falképmásolatok készíttetése, múzeumi kontextusa, művészeti és történeti vonat­kozásán túl több kérdést is felvet, és érdekes kultúrtörténeti képet rajzol ki a korabeli és mai Korea gondolkodásmódjáról. A másolatok értelmezése, gyűjtendő és bemuta­tandó tárgyként való megjelenítése összefüggést mutat az adott kor politikai helyzetével és az akkor jellemző retorikával.

Az előadás választ keres a kérdésre, hogy miért éppen az Anak 3-as sír vált az egyik legnépszerűbb témává, amely sír falképeiről több másolat is készült, valamint kitér a 2000-es évek Dél-Koreájának fokozott érdeklődésére a téma iránt, ahol immár más jellegű ideológiai töltettel továbbra is igen fontos szerepet játszanak a falképmásolatok, és a nemzeti identitás keresésének és megőrzésének kulcsfontosságú emlékeiként kerülnek az érdeklődés és kutatás középpontjába. A másolatok megjelenése a magyarországi múzeumi közegben újabb értelmezési lehetőségeket is kínál, amelyet az utóbbi évek kiállítási koncepcióinak fényében, és az adott kiállításon betöltött szerepük elemzésével mutat be az előadás.

Az előadás online követhető Zoomon keresztül.

Mecsi Beatrix művészettörténész, habilitált tanszékvezető egyetemi docens az ELTE Távol-keleti Intézetében. Doktori fokozatát a University of London School of Oriental and African Studies (SOAS) művészettörténet-régészet szakán szerezte 2004-ben. Tanított többek között a SOAS művészettörténet-régészet szakán, a londoni Sotheby’s kelet-ázsiai művészet MA programján, a szöuli Yonsei Egyetemen (Dél-Korea), jelenleg pedig az ELTE-n és számos európai országban tart kurzusokat és előadásokat a kelet-ázsiai művészetről. Rendszeresen publikál tudományos folyóiratokban középkori, kelet-ázsiai és kortárs művészeti témákban.