Egy mostoha sorsú hungarikum: a rovásírás

Egy mostoha sorsú hungarikum: a rovásírás
02/26

2020. február 26. 17:00

ELTE BTK KITI (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

02/26

2020. február 26. 17:00 -

ELTE BTK KITI (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)


Zelliger Erzsébet nyelvtörténész tart előadást a Könyvtár- és Információtudományi Intézet „Nyitott Napok” sorozata keretében.

Zelliger Erzsébet nyelvtörténész 1969-ben végzett az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán, 1990-ben lett a nyelvtudomány kandidátusa. 1969-től 2010-es nyugdíjazásáig az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai, Szociolingvisztikai Tanszékén tanított. Kutatási területei: magyar nyelvtörténet, dialektológia, (történeti) szociolingvisztika. Jelentős munkája A kupuszinai nyelvjárás igeragozási rendszere (1977), A magyar igetövek története a XVI. század közepéig (1990), A Tihanyi Alapítólevél (2005, 2011) és Az első magyar nyelvű népének és művelődéstörténeti háttere (2006).

A Nyitott Napok az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (KITI) 1995-ben indított nyilvános előadássorozata, amely változatos művelődéstörténeti előadásaival nemcsak a hallgatók általános ismereteit bővíti és a könyvtáros szakma képviselőinek nyújt tájékozódási lehetőséget, de a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számot tart.

Regisztráció