Együttműködési megállapodást kötött az Avicenna Intézet és az ELTE BTK

Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetet 2002-ben az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány hozta létre azzal a céllal, hogy a magyarországi iszlám-kutatásokat támogassa. A közalapítvány első elnöke Harmatta János egyetemi tanár (ELTE), majd elnöke prof. dr. Bert Fragner, a bécsi Institut für Iranistik (ÖAW) volt. Utóbb a közalapítványokat 2006-ban megszüntették, azóta az intézetet az Avicenna Non-Profit Kutatási Kft. tartja fönn. Az intézet vezetője megalakulása óta Maróth Miklós akadémikus.
Az intézetben elsősorban fiatal kutatók kapnak állást, akik tapasztaltabb idős kutatók vezetésével tehetik meg első lépéseiket a tudomány területén. Ez részben kutató munkájuk vezetését, külföldi konferenciákra és kutatóutakra való kijuttatásukat jelenti. Egyéni kutatásaikon kívül az intézet közös kutatási programjaiban is részt vesznek.
Az intézet korábbi támogatottjai, volt munkatársai közül többen már egyetemi állásban vannak, és a mai kutatói gárda derékhadához tartoznak. Közülük említést érdemel dr. Szombathy Zoltán, dr. Major Balázs és dr. Szántó Iván.
Az intézet célja a fiatalok pályára segítésén kívül az orientalisztika egyetemi oktatásának támogatása változatos eszközökkel, a tankönyvek írásától külföldi professzorok meghívásáig terjedően.
Az intézet rövid fönnállása alatt saját sorozatában huszonöt kötetet publikált, köztük PhD dolgozatokat, tudományos monográfiákat és konferencia-köteteket idegen és magyar nyelven. Az idegen nyelvű köteteket a Klaus Schwarz Verlag és az Amazon terjeszti.

Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik - a Kar orientalista hallgatóinak tapasztalatszerzésre és a fiatal diplomások pályára állítása, az orientalista kutatói-oktatói szakember utánpótlása, a Kar és az Avicenna Intézet szellemi kapacitásainak a kutatásban és oktatásban történő hasznosítása - érdekében együttesen mozgósítsák, az együttműködés hosszabb távú kooperációt jelöl meg kitűzött célként.

2014.02.11.