Elhunyt Schulcz Katalin

2020.11.24.
Elhunyt Schulcz Katalin
Elhunyt Schulcz Katalin, Széphelyi F. György, az ELTE Művészettörténeti Intézet nyugalmazott egyetemi adjunktusának özvegye, az intézet oktatói karának tiszteletbeli tagja. Az ELTE Művészettörténeti Intézet oktatóinak nekrológja.

Mi, a magyar művészettörténet-tudomány művelői, közöttük mindenekelőtt az ELTE Művészettörténeti Intézeténak munkatársai szükségét érezzük kollektív módon is kifejezni megrendülésünket Schulcz Katalin halála miatt. Mert bár céhes értelemben nem volt művészettörténész, közénk tartozott: nemcsak azért, mert hat éve váratlanul eltávozott kivételes kollégánk, Széphelyi Frankl György társaként gyakori részese volt az Intézet életének, sokunkhoz szoros baráti szálak is fűzték, hanem mert szakmánk legragyogóbb szakfordítói között tartottuk számon. Bár irodalomtörténészként dolgozott akadémiai területen, a művészetelmélettől a forrásszövegeken át a muzeológiai tárgykultúráig fogékony volt minden iránt, amivel a mi szakmánkban csak találkozhatott.  Schulcz Kati a mi halottunk is, mosolya, szelíd és szerény lényének emléke velünk marad.