Elhunyt Vadász Sándor

2017.09.04.
Elhunyt Vadász Sándor

 

Vadász Sándor 1930. február 3-án született Kaposvárott. A sikeres érettségi vizsgát követően 1948-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait magyar – történelem szakon. 1952-ben szerzett diplomát, majd az ELTE BTK Újkori Egyetemes Történelem Tanszékére került tanársegédi beosztásban. Az 1956-os forradalomban játszott szerepe miatt áthelyezték az ELTE BTK Történeti Könyvtárába.  Vadász Tanár Úr 1957-től 1968-ig a Történeti Könyvtárban dolgozott, ugyanakkor, a kádári konszolidációt jellemző engedmények révén 1964-től aspiráns lehetett, és megvédte kandidátusi értekezését.  A 60-as évek közepén ösztöndíjjal Párizsban kutatta a nagy francia forradalom történetét, majd 1969-től visszakerült az ELTE BTK Új és - Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékére, ahol adjunktus majd egyetemi docens lett. Az 1970-es évektől hangsúlyosabban eszmetörténettel kezdett foglalkozni. Az évtizedek során a nappali és levelező képzésben több ezer történelem szakos hallgatóval ismertette meg a „hosszú”  XIX. század egyetemes történetét.  A 80-as évek elejétől rendszeres előadója volt az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karának is. Az akadémiai doktori értekezését 1989-ben védte meg, majd nem sokkal a rendszerváltást követően egyetemi tanári kinevezést kapott.  Vadász professzor az 1990-es évek során óraadóként tevékenykedett az 1993-ban megalakult Károli Gáspár Református Egyetemen, majd az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. 2000-ben vonult nyugalomba, de továbbra is aktív részese maradt az ELTE BTK Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén zajló munkának. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Professor Emeritus címet adományozott neki. 1969 és 1979 között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) országos választmányának titkára volt, s ezen a poszton jelentős szerepet vállalt a hazai és nemzetközi történetírás új eredményeinek népszerűsítésében, az írott sajtóban és a Magyar Rádióban évtizedeken keresztül. Vadász professzor 2012 - ig tanított az ELTE-n és Egerben, de ezután is találkozhattunk vele a Történeti Intézet különböző rendezvényein.  Nyolcvanadik születésnapjára munkatársai, tanítványai ünnepi kötettel lepték meg.

 

Vadász Sándor 2017. augusztus 18-án hunyt el budapesti otthonában. A professzor úr temetése szeptember 6-án 11 óra 45 perckor lesz a Rákoskeresztúri Köztemetőben.

 

Emlékét kegyelettel megőrizzük!