Elhunyt Zöldhelyi Zsuzsa

Elhunyt Zöldhelyi Zsuzsa, karunk egykori címzetes egyetemi tanára. 87 éves volt.

Valaha a BTK közismert és közszeretetnek örvendő alakja volt, és korai nyugdíjazása után is majd’ két évtizedig maradt nagybetűs Tanár. Kivételes személyiség volt, konfliktusokat kerülő békítő, fiatalokat felkaroló és türelmesen irányítgató mentor, szenvedélyes szövegbúvár, a filológia lelkes művelője, fáradhatatlanul kutakodó szerény tudós.

Zöldhelyi Zsuzsa Budapesten született, 1945 és 1948 között a Pázmány Péter Tudományegyetem angol-francia-orosz szakán tanult, majd 1948-tól a Leningrádi Állami Egyetem orosz szakán folytatta tanulmányait, ahol 1951-ben filológusi diplomát szerzett. Első publikációja 1950-ben jelent meg Petőfi verseinek legkorábbi orosz közléséről, első könyve Turgenyevről 1964-ben.

Pályáját a Lenin Intézet adjunktusaként kezdte (1951–1956), majd 1956-tól az ELTE Orosz Filológiai Tanszékén dolgozott először adjunktusként (1956–1963), majd docensként 1992-ig, amikor nyugdíjba küldték, utólag ítélve oda neki a címzetes egyetemi tanári címet. Amíg ereje engedte, tanított az általa is alapított doktori programon. 1961-ben szerzett kandidátusi, majd 1990-ben irodalomtudományok doktora fokozatot.

Fő oktatási és kutatási területe a 19. század prózája és a századforduló orosz irodalmának előzményei a 19. században, elsősorban Turgenyev és Goncsarov művei voltak. Jelentős munkát végzett az összehasonlító irodalomtudományban, az orosz irodalom magyarországi fogadtatása, az összehasonlító műfordítás-történet és recepciótörténet terén, amelynek gyümölcse többkötetes tankönyvsorozata, az Orosz írók magyar szemmel. Nevéhez fűződik a háború és egyben rendszerváltás utáni egyetlen orosz irodalomtörténet szerkesztése (Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, Bp., 1997.).

Számos nemzetközi konferencián szerepelt nagy sikerrel 1963-tól kezdve – elsősorban Oroszországban, Bulgáriában, Csehszlovákiában és Németországban, nemzetközi szlavisztikai konferenciákon. Zöldhelyi Zsuzsa több tudományos testület aktív tagja volt: a Moszkvai Állami Bölcsészettudományi Egyetem (RGGU) Nemzetközi Tudományos Tanácsának, a Nemzetközi Szlavisztikai Komité magyar nemzeti bizottságának, az MTA Doktori Bizottsága irodalomtudományi szakbizottságának és az MTA Modern Filológiai Bizottságának, valamint a Modern Filológiai Társaság Műfordítói szakosztályának társelnöke. Akadémiai szaklapok szerkesztésében is tevékeny részt vett, a Studia Slavica és a Filológiai Közlöny szerkesztőbizottsági tagjaként.

A hetvenedik születésnapjára készült tisztelgő kötettel indult útjára az általa is alapított „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori programon a Dolce Filologia sorozat, amelynek címét az ő tudósi személyiségéhez választottuk, és amelynek idén immár tizennegyedik kötete készül. Zöldhelyi Zsuzsa könyvei és antológiái pedig itt vannak a polcunkon, tanítunk és tanulunk belőlük. Gazdag életműve a magyarországi irodalmi ruszisztika fontos részévé vált, halála nagy veszteség  szakmai közösségünk számára. Gyümölcsöző pályájára jó emlékezni.

 

Prof. Dr. Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár

Szláv és Balti Filológiai Intézet

2015.11.30.