Előzetes nyelvtudás nélkül is választhatóak a szláv minorok

2022.09.05.
Előzetes nyelvtudás nélkül is választhatóak a szláv minorok
Az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéken bolgár, cseh, horvát, szerb, szlovák és szlovén minor választására van lehetőség. A minor felvételének nem előfeltétele a választott szláv nyelv ismerete.

A minorprogramok hat félévesek, a teljes képzés során biztosítják a nyelvoktatást, emellett országismereti, nyelvészeti és irodalomtörténeti kurzusokat is tartanak. A tanegységlisták az alábbi linken érhetőek el.

A nyelvoktatás az első két félévben hetente 6x45 perces intenzív nyelvgyakorlat formájában zajlik anyanyelvi lektorok vezetésével. A végleges óraidőpontokról előzetesen egyeztetnek a hallgatókkal.

A minorok iránt érdkelődőknek javasoljuk, hogy vegyenek részt az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék minoros tájékoztatóján:

  • Időpont: 2022. szeptember 06. 12:30–13:30.
  • Helyszín: ELTE BTK D épület, Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára.

A minorral kapcsolatos bármilyen egyéb kérdésükkel Rágyanszki György tanár úrhoz fordulhatnak a ragyanszki.gyorgy@btk.elte.hu elérhetőségen.