Eötvöstől Eötvösig

Eötvöstől Eötvösig
11/19

2019. november 19.

BTK Kari tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39)

11/19

2019. november 19. -

BTK Kari tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39)


Az Eötvös 100 emlékév keretében rendezett konferencia a dualizmus három vallás- és közoktatási miniszterének, politikusának, tudósának állít emléket.

Eötvös József, Trefort Ágoston és Eötvös Loránd meghatározó szerepet játszott a dualizmus korának 19. századi szakasza alsó, középés felsőoktatásának fejlesztésében, a modern magyar oktatásügy kialakításában. Különös figyelmet szenteltek a modern tanárképzés megteremtésének, a tudós tanár modell kialakításának. Mindhárman igen sokat tettek a magyar tudomány fejlődéséért, mindhárman elnökei voltak különböző időkben a Magyar Tudományos Akadémiának. A korszellemnek megfelelően a kultúra más területein is kitűntek tudásukkal, sokoldalúságukkal.

A konferencia előadói a humántudományok, a társadalomtudományok és a természettudományok területéről érkeznek, előadásaik Eötvös József, Trefort Ágoston és Eötvös Loránd munkásságát és pályafutását minél szélesebb perspektívából igyekeznek bemutatni.

Plakát

Program

10:00 Megnyitó

Beszédet mond Prof Dr. Borhy László, egyetemi tanár, akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora.

Délelőtti ülés

Levezető elnök: Borsodi Csaba habilitált egyetemi docens ELTE BTK

10:10-10:40 Csorba László egyetemi tanár ELTE BTK: A két Eötvös- tehetség, emberség, magyarság

10:40-11:00 Molnár Andrea tudományos titkár MTA Könyvtár és Információs Központ: Eötvös József, Trefort Ágoston, Eötvös Loránd és a Magyar Tudományos Akadémia

11:00-11:20 Garai Imre egyetemi adjunktus ELTE PPK: A családi hagyaték gondozása: Trefort Ágoston és Eötvös Loránd szerepe a tanárképző intézet funkcióváltozásaiban 1870-1889

11:20 -11:30  Kávészünet

11:30 – 11:50 Tímár Gábor tanszékvezető egyetemi docens ELTE TTK: Eötvös Loránd - Fizikai mérések a Föld megismerésére

11:50 – 12:10 Lengyel Beatrix történész muzeológus, tárigazgató Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár: Rosti Pál: sógor, nagybácsi, felfedező fotográfus és munkatárs

12:10 -14:00 Ebédszünet

Délutáni ülés

Levezető elnök: Dobszay Tamás habilitált egyetemi docens ELTE BTK

14:00 -14:20 Vesztróczy Zsolt történész, főkönyvtáros Országos Széchényi Könyvtár: Célkeresztben a miniszter (Trefort Ágoston oktatáspolitikája Grünwald Béla megítélésében)

14:20-14:40 Kovács Kálmán Árpád tudományos munkatárs Veritas Történetkutató Intézet: A vallás és egyházpolitikus Eötvösök és Trefort

14:40-15:00 Szelke László egyetemi adjunktus PPKE BTK: Eötvös József és a Zsidó Kongresszus

15:00 -15:10 Kávészünet

15:10 – 15:30  Devescovi Balázs egyetemi adjunktus ELTE BTK: Az Eötvös család a Svábhegyen

15:30 – 15:50 Kis Domokos Dániel történész, levéltáros Országos Széchényi Könyvtár: Az atyai példa és a családi kapcsolatrendszer szerepe Eötvös Loránd természettudományos érdeklődésében

15:50-16:10 Vajda Tamás, levéltárigazgató, SZTE levéltár: Eötvös József szerepe a kolozsvári tudományegyetem megszervezésében      

16:10 – Fogadás