Erasmus+ pótpályázat - felhívás

2017.09.13.
Erasmus+ pótpályázat - felhívás

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pótpályázatot ír ki a 2017/2018. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

 

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített kurzusok itthoni tanulmányi kötelezettségükbe kari/intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. 

 

Kik nyújthatnak be pályázatot? 

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 

  • magyar állampolgársággal vagy regisztrációval, vagy letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
  • az alapképzésben (BA) részt vevő hallgatóknak legalább egy vagy két lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor (az érintett tanszék/intézet döntése, hogy egy vagy két lezárt félévet kér a hallgatóktól a pályázat benyújtásakor);
  • mester (MA) és doktori (PhD.) képzésben részt vevő hallgatóknak legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor
  • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n.

 

A pótpályázat benyújtásának határideje és módja:

A pótpályázatot az intézeti/tanszéki kiírás és sajátosságoknak megfelelően kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap két példányát a szükséges mellékletekkel együtt kell leadni az intézet/tanszék által közölt információk szerint, az egységes egyetemi határidő 2017. szeptember 28. Ugyanakkor az intézeti/tanszéki határidő némileg eltérhet az egységes határidőtől, tehát figyelje a tanszékek/intézetek által megadott leadási határidőket. 

 

Részletes pályázati kiírás