„Fátyol Mózes arcán”

„Fátyol Mózes arcán”
05/09

2022. május 09. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

05/09

2022. május 09. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Az Írás arcai című sorozat utolsó előadását Fabiny Tibor tartja William Tyndale bibliai hermeneutikájáról.

William Tyndale (kb 1492-1536), a Biblia első angol nyelvű fordítója nemcsak kultúrtörténetileg jelentős személy (bibliafordításának mintegy nyolcvan százaléka bekerült az 1611-es Jakab-kori Bibliába, amelyet egészen a huszadik század elejéig használtak), hanem a Biblia fordítása és kommentárjai kapcsán olyan újszerű megállapításokat tett, mint például a szöveg folyamata (“the process of the text”), a literális értelem, allegória, intertextualitás, amelyeket a modern hermeneutika (például a beszédaktus elmélet) előzményeinek is tekinthetünk. Az előadás Tyndale-nek a Pentateuchus-hoz, valamint az Újszövetség könyveihez írt előszói alapján kíván rámutatni az angol tudós mártír hermeneutikájának eredetiségére.

Fabiny Tibor irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének egyetemi tanára és a Hermeneutikai Kutatóközpontjának vezetője. 1993 óta szerkeszti a Hermeneutikai Füzetek című sorozatot. A The Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature című könyvét a Macmillan Kiadó jelentette meg 1992-ben. Magyarul publikált könyvei: Szótörténések (Luther Kiadó, 2009); Az eljövendő árnyékai (Károli- L' Harmattan, 2016); Isten maszkjai. Luther olvasása közben (L’Harmattan, 2021). Megjelenés alatt: Eretnekek vagy mártírok ? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformáció idején: 1525-1535. (L’Harmattan, 2022).

A sorozat weboldala
Facebook

Az Írás arcai az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program visszatérő sorozata, amelyen a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetének egyes fejezeteiről beszélnek az adott téma neves szakértői. A tavaszi félév további előadásai és a sorozat korábbi évadjai.