Felkészülés, jelentkezés

Felkészülés a következő OTDK-ra, jelentkezési tudnivalók

Felkészülés a következő OTDK-ra, jelentkezési tudnivalók
A következő, 2023 áprilisában esedékes OTDK előkészítésére 2022 november második felében vagy december első felében tartják meg a vitaüléseiket az egyes kari TDK-k.

Az egyes TDK-k a maguk munkáját önállóan szervezik, tehát a vitaülés pontos időpontjáról a TDK-t vezető oktatóktól lehet érdeklődni. Fontos szabály, hogy a helyi vitaülésen csak olyan dolgozat mutatható be, amelynek a szerzője a vitaülés időpontjában még abszolutórium előtt álló hallgató. Tehát, ha bárki a 2021/2022 tanév tavaszi félévének a végén szerez abszolutóriumot, neki azt megelőzően kell bemutatnia a dolgozatát. Ilyen esetben mielőbb érdemes felvenni a kapcsolatot az adott TDK-t vezető oktatóval.

A vitaülésen, az OTDK-hoz hasonlóan 20 perce van mindenkinek, hogy a dolgozata alapján készült előadásban összegezze a kutatása eredményeit. A vitaüléseken készült jegyzőkönyv alapján kapja meg a lehetőséget a hallgató, hogy az OTDT online rendszerébe belépve feltöltse a dolgozatának a végleges szövegét. Az egyes szekciók a dolgozatok formai követelményeit önállóan szabályozzák, tehát ezzel kapcsolatban a felhívásban leírtakat kell követni.

A dolgozatok feltöltése mellett figyelni kell a nevezési határidőre is, amely előreláthatóan 2023 januárjában lesz. Csak azoknak a dolgozatoknak a szerzői vehetnek részt az OTDK szekcióülésein, amelyet a határidő előtt feltöltöttek, illetve a szerzők az arra vonatkozó határidő előtt véglegesítették a nevezésüket.

Az OTDK-n való részvétel nem jár költséggel a hallgató számára, a nevezési, utazási, szállás- és étkezési költségek fedezete általában pályázati forrásból származik.