Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése - felhívás

A Magyar Tudomány Ünnepének 2016. évi rendezvényei között november 8-9-én kerül megrendezésre az ELTE Tanárképző KözpontTudós tanárok – tanár tudósok” konferenciasorozatának következő rendezvénye, melynek címe: Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése.

A már másodízben meghirdetett konferencia középpontjában az osztatlan tanárképzés nyomán (is) jelentkező tanulói/hallgatói és tanári/oktatói értékelési kérdések megvitatása áll. Ez sokrétű, elágazó problémakör, amely felöleli az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú képzés során használatos osztályzási, pontozási, szó- és írásbeli véleményezési eljárásokat, feltárja az ezzel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és oktatás-módszertani kérdéseket. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanári munka és kompetencia értékelése, amely a pedagógus életpálya modell bevezetésével különösen aktuálissá vált. A cél: közelebb jutni a konferencia és annak publikált anyaga révén ezek alapelveihez és módszertanához.

Jelentkezés a konferenciára:

Jelentkezni legkésőbb 2016. július 1-ig a konferencia honlapján lehet (tudostanar.elte.hu) a tervezett előadás vagy poszterbemutató 200 szavas összefoglalójával együtt. Az előadások elfogadásáról 2016. július 25-ig email-ben értesítjük a jelentkezőket.

Felhívás
2016.05.23.