Gyakornoki program a Miniszterelnökségen

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére. 

A Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) legfeljebb 50 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni – legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján. 

Pályázati feltételek: 
a) magyar állampolgárság; 
b) cselekvőképesség; 
c) büntetlen előélet; 
d) a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte még be a 30. életévét; 
e) a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában felsőoktatási intézménnyel – alapképzés, vagy mesterképzés keretében – hallgatói jogviszonyban áll és várhatóan 1 éven belül – a Miniszterelnökség felelősségi területeihez kapcsolódó társadalomtudományi, agrártudományi, gazdaságtudományi, bölcsész, mérnöki és kommunikációs képzések valamelyikén – szakképzettséget szerez; 
f) a pályázó legalább egy idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzen.

A szakmai gyakorlat legkorábban 2016. február 15. napján kezdhető meg.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 29. 


2016.01.12.