Hallgatói Kiválósági Ösztöndíj

2022.10.18.
Hallgatói Kiválósági Ösztöndíj
Az ösztöndíj célja a tehetséges MA hallgatók tudományos tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Határidő: 2022. november 4.

Az ösztöndíjra a BTK államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű mesterképzésben résztvevő hallgatója pályázhat. Jelen felhívás keretében a jelen tanévben egy pályázó részesülhet támogatásban. A beérkező pályázatokat az erre a célra létrehozott bizottság bírálja el.

A Hallgatói Kiválósági Ösztöndíj pályázat február 1-től június 30-ig tartó időszakban havonta 70.000 forint ösztöndíjjal kívánja a kiválasztott pályázó kutatását támogatni, aminek feltétele a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére való regisztráció. A hallgatónak a támogatási időszak lejártáig (2023. június 22. 12:00 óra) online, emailben (tudomany@btkhok.elte.hu) kell leadnia a kutatómunkájának eredményeit összegző tanulmányt — 80.000–120.000 leütés terjedelemben, pdf formátumban. A bíráló bizottság döntése függvényében a tanulmányt a BTK megjelentetheti, illetve a 2023-as kari ünnepségen a hallgató a kutatása eredményeit prezentálhatja.

A pályázati űrlapot és a szükséges mellékleteket emailben, a tudomany@btkhok.elte.hu kell benyújtani 2022. november 4. 16:00 óráig. A határidő jogvesztő érvényű. A hiányosan beadott pályázatokat a bizottság érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

Pályázati űrlap