Hidegháború és a világirodalom

2023.01.24.
Hidegháború és a világirodalom
A Journal of World Literature című Q1 besorolású folyóirat 2022/4. számában megjelent Molnár Gábor Tamás tanulmánya „The Cold War, Multilingualism, and the Epistemology of Participation in Primo Levi’s The Truce” címmel. A cikk egy többéves munkafolyamat eredménye, amely beágyazódik az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéken és az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportban zajló munkába.

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet docensének dolgozata a hidegháború és a világirodalom összefüggéséről szóló tematikus számban jelent meg, és ebben a kontextusban értelmezi az olasz szerző magyarul Fegyvernyugvás címen olvasható önéletrajzi művét. A mű az Auschwitzből szabadult fiatalember szovjet gyűjtőtáborok közötti hányódásait, majd hazaútját beszéli el, ezen keresztül képet ad a második világháború és a hidegháború közötti rövid átmeneti időszak Kelet-Európájáról.

A tanulmány mérlegre teszi a regényből és a szerző más írásaiból kiolvasható antropológiai szemléletmódokat, egyebek között a kultúrafüggetlen, „madártávlati” emberkép és az „alulnézeti” – részvételre, nyelv- és kultúraközi kommunikációra épülő – szemlélet közötti különbségeket. Ez a megkülönböztetés jelentős tanulságokkal járhat a világirodalom mai elméleteire és feldolgozási módjaira nézve is.

Molnár Gábor Tamás az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének habilitált egyetemi docense, az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport munkatársa. Kutatási területei a modernség és a közelmúlt regényirodalma, az értelmezés elméletei, valamint az irodalomtanítás és a tanulástudomány összefüggései.