Idén is lehet pályázni a Bolyai Ösztöndíjra

A Magyar Tudományos Akadémia 2016. március 4-i postai beadási határidővel (rögzítési határidő az MTA felületén: 2016. március 1. 12:00) közzétette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2016. évi pályázati felhívását.

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre – szóló személyi jövedelem alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem. 2016-ban havi bruttó összege 124 500 Ft.

2016-ban az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma 150. A pályázatok elbírálásáról 2016. június 10-ig kapnak értesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2016. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

  • magyar állampolgár, vagy határainkon túli magyar kutató
  • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, de még nem szerzett MTA doktori címet
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be,
  • kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie.

A pályázat magyar nyelven nyújtható be.

               

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával lehet, amely 2016. február 1-től érhető el a https://dtt.mta.hu/mta_bolyai_palyazat/ címen.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Kiss Mihálynétól (Telefon: (1) 4116-339, e-mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu)

A kutatóhelyi fogadókészség igazolásáról szóló nyilatkozatot az érintett kar állítja ki. A pályázat egyénileg beadható, az EPER rendszerben nem kell rögzíteni. 


Pályázati felhívás

2016.02.02.