InfoPark Alapítvány pályázati felhívása a Kutató Éjszakája rendezvényeinek támogatására

Az InfoPark Alapítvány az ELTE színvonalas képzéseinek népszerűsítése érdekében támogatást kíván nyújtani a 2015. szeptember 25-én megrendezendő Kutatók Éjszakája programsorozat megszervezéséhez.

A pályázat rendelkezésére álló keretösszeg 500 000 Ft, egy-egy program szervezésére maximum bruttó 50 000 Ft igényelhető. Pályázatot nyújthatnak be az ELTE tanszékei, intézetei, karai. Pályázni csak a Kutatók Éjszakája keretén belül lebonyolítandó rendezvényekre lehet.


A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  • A pályázat tárgyát képező program, költségterv bemutatása (maximum 1 nyomtatott A/4-es  oldal)
  • Nyilatkozat az InfoPark Alapítvány népszerűsítését szolgáló feladatokról, nyilvánosságra hozatalról. A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Kutatók Éjszakája kapcsán az Alapítvány támogatásával megvalósuló programok írott és elektronikus anyagaiban az InfoPark Alapítvány logóját megjelenteti, amely az Alapítvány honlapjáról letölthető.

A pályázat utófinanszírozású. Az InfoPark Alapítvány nevére és címére (2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 8.) kiállított számlák ellenértéke finanszírozható a költségvetés szerint, az elnyert támogatási összeg határáig. Kizárólag 2015. augusztus 1. és szeptember 25. között felmerült, a programhoz szorosan kapcsolódó dologi költségek számolhatóak el.

A pályázatokat egy nyomtatott példányban az ELTE Innovációs Központjába (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.) kell beküldeni 2015. július 20-ig. A pályázatot az ELTE EPER-be nem kell rögzíteni.

A pályázattal kapcsolatban további információ található a www.infoprkalapitvany.hu címen, illetve kérhető telefonon Jokán Anitától (30/548-7190 és Antoni Józseftől (30/256-9592).

Pályázati felhívás
2015.06.17.