Jean Monnet felsőoktatási pályázati lehetőségek

2022.02.18.
Jean Monnet felsőoktatási pályázati lehetőségek
A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte.

A felsőoktatási intézmények által megvalósítható 3 éves projektek az európai uniós tanulmányok területéhez kötődő specializációval az alábbiakra irányulhatnak:

  • Jean Monnet modulokrövid oktatási programok vagy kurzusok megvalósítása (maximum 30 000 EUR támogatás);
  • Jean Monnet tanszékek: tanári pozíció oktatók számára (maximum 50 000 EUR támogatás);
  • Jean Monnet kiválósági központok: magas szintű szakértői munka (oktatás és/vagy kutatás) egy intézményen belül, azzal a céllal, hogy szinergiákat alakítsanak ki különböző tudományágak és erőforrások között (maximum 100 000 EUR támogatás).

Fontos kiemelni, hogy nem csak a szűk értelemben vett Európai Uniós tanulmányok kapcsán lehet támogatásra pályázni, hanem bármely tudományterület állhat a projektek középpontjában, amennyiben az európai integrációs kérdéseket helyezik előtérbe. A pályázatokról, kapcsolódó dokumentumokról a Tempus Közalapítvány honlapján található bővebb információ.

Az idei évben a pályázatokat 2022. március 1-jei határidővel lehet benyújtani az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA), a Funding & tender portálon keresztül. A 2027-ig tartó Erasmus+ programszakaszban várhatóan évente lehet majd pályázatokat benyújtani a Jean Monnet pályázati kategóriákban.