Jelentkezés és szintfelmérés a francia minor szakon

2022.07.11.
Jelentkezés és szintfelmérés a francia minor szakon

Une formation pour les amoureux de la langue et de la culture françaises

Az 1. évfolyamon kizárólag francia nyelvórák:

 • Hatékony és intenzív nyelvfejlesztés pontosan kidolgozott tematikák alapján 
 • A gimnáziumban tanultak átismétlése és elmélyítése haladó (B2+) szinten   
 • Ismerkedés az egyetemi tanulmányokkal
 • Nyelvtani rendszerezés, alapozó gyakorlatok a nyelvészeti kurzusokhoz   
 • Tematikus szókincsbővítés  
 • Fordítási gyakorlatok   
 • További nyelvi készségek fejlesztése + otthoni rendszeres, önálló felkészülés, házi feladatok elkészítése heti rendszerességgel
 • Heti 3 x 2 óra két féléven át.

A 2. és 3. évfolyamokon:

 • Nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti, országismereti kurzusok a főszakosokkal együtt.  
 • Átfogó kép a francia nyelvről és kultúráról egy 6 féléves 50 kredites képzés keretében.

Szintfelmérés időpontja és helyszíne:

 • Írásbeli szintfelmérés: 2022. szeptember 7. szerda, 9 óra.
 • Szóbeli szintfelmérés: 2022. szeptember 7. szerda, 12 és 14 óra között, az írásbeli szintfelmérés után a hallgatókkal egyeztetett sorrendben
 • Helyszín: ELTE BTK Francia Tanszék, C. épület, alagsor 7-es terem

Francia minoros szintfelmérés

► Az I. évfolyam francia minor szakra írásbeli és szóbeli szintfelmérő után lehet bekerülni. Előzetes regisztráció nincs, elegendő a szintfelmérés időpontjában megjelenni. Szervező: Zimonyi Péter nyelvtanár, az I. évfolyam francia minor szak felelőse. (zimonyi.peter@btk.elte.hu)

A felvételhez megfelelő nyelvi előképzettség szükséges: ez egy korrekt B2 (középfok) szintű nyelvtudásnak, vagy egy jó színvonalú emelt szintű érettséginek felel meg. Azokat, akik ezzel a nyelvi szinttel még nem rendelkeznek (tehát pl. kezdő szinten vannak, vagy B1 szintű, alapfokú nyelvismerettel rendelkeznek), sajnos nem tudjuk fogadni.

► Az 1 órás írásbeli szintfelmérő a nyelvtani és lexikai kompetenciát, illetve az íráskészséget méri a következő egyszerű feladatokban: a) alapvető nyelvtani jelenségeket tartalmazó, egyszerű magyar mondatok franciára fordítása; b) egyszerű ragozási táblázatok kitöltése alapvető igék (avoir, être, faire, prendre stb.) ragozásával; c) rövid fogalmazás franciául egy megadott témáról. Szótárat nem kell hozni, és azt egyik feladatnál sem kell használni. (A felkészülésben segítségre lehet például Karakai Imre: Francia nyelvtan magyaroknak c. nyelvtankönyve, amely a Francia Tanszék honlapján is elérhető, ill. az egyéb gimnáziumi tankönyvek nyelvtani és lexikai anyagának átismétlése.)

► Az írásbelit másnap követő szóbeli szintfelmérésen – az emelt szintű érettségihez vagy a B2 (középfok) szintű nyelvvizsgához hasonlóan – kötetlen célnyelvi társalgás folyik különböző témakörökben, különös tekintettel a leendő hallgató francia tanulmányokkal kapcsolatos terveire.

Az érdeklődő hallgatók figyelmébe ajánljuk az ELTE BTK honlapján a francia minor szakra vonatkozó tanegységlistákat, mert ott minden további fontos tudnivaló megtalálható. Mindenkinek eredményes felkészülést, jó tanulást kívánunk!