Jelentkezés portugál minor képzésre

2018.07.17.
Jelentkezés portugál minor képzésre
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. A harmadik év végére a hallgatók B2-es (középfokú) nyelvi szintre jutnak el.

A portugál minor szakirány csak az őszi félévben indul: 2018 szeptemberében egy maximum 30 fős, kezdő nyelvi csoportot indít a Portugál Tanszék.

A szakirányra való jelentkezéshez a portugál nyelv ismerete nem feltétel, ezért a hallgatóknak nem kell szintfelmérő vizsgát tenniük, viszont a második féléves tanulmányait csak az a maximum 20 hallgató kezdheti meg, aki az első félévben kötelezően elvégzendő mindkét minoros nyelvgyakorlat órát legalább jó (4) érdemjegyre teljesíti.

A hallgatók csak abban az esetben jelentkezzenek portugál minorra, ha az őszi félévi órarendjükbe mindkét (a keddi és a csütörtöki) minoros nyelvóra időpontja beilleszthető, vagyis semmilyen alapszakos vagy más egyéb órájukkal nem ütközik, mivel nincs lehetőség csak az egyik vagy másik nyelvóra teljesítésére.

A portugál minor képzésre jelentkező hallgatóknak a következő órákat kell felvenniük:

  • BBN-POR-111/b minor Portugál nyelvgyakorlat 1. Kedd, 16:00-17:30 (Fodor Antónia)
  • BBN-POR-112/b minor Portugál nyelvgyakorlat 2. Csütörtök, 16:00-17:30 (Csaba Márta)

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak ezekre a „minor” megjegyzéssel ellátott nyelvórára jelentkezhetnek, az ugyanilyen kódú, de minor megjegyzés nélküli órákat csak a portugál alapszakos hallgatók vehetik fel.

Mivel a szakirány elsősorban nyelvi órákból épül fel és a tantervet is ennek megfelelően alakítottuk ki, a nyelvórák egymásra épülő jellegéből adódóan nincs mód a 6 féléves képzés 4 félév alatt történő elvégzésére. Így azoknak a hallgatóknak, akik nem első éves hallgatóként kezdik meg tanulmányaikat portugál minor szakirányon, számítaniuk kell arra, hogy „túlfutók” lesznek, ami tandíjfizetési kötelezettséggel járhat.

Azok a hallgatók, akik a fentiek alapján úgy döntöttek, a következő tanévtől portugál minor szakos tanulmányokat kívánnak folytatni, a Neptunban jelentkezzenek fel a megfelelő nyelvórákra (ld. fent).

A regisztrációs héten tájékoztatót szervezünk a minoros tanulmányok iránt érdeklődőknek, ennek időpontjáról augusztus végén tudunk tájékoztatást adni.

A minorral kapcsolatos bármilyen egyéb kérdésükkel a Portugál Tanszéken Fodor Antónia tanárnőhöz fordulhatnak ezen az e-mail címen.