Kárpát-medencei Nyári Egyetem • Egységben a tudomány!

Kárpát-medencei Nyári Egyetem • Egységben a tudomány!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonharmadik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2019. július 9. és július 14. között. Idén Karunk ad otthont a Kárpát-medencei Nyári Egyetem Humántudományi Szekciójának. A résztvevőket 9 szekcióban várják a színvonalas szakmai programok.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira.

A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

A jelentkezés határideje május 20.

ELŐADÁS- ÉS POSZTERFELHÍVÁS

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.

Az előadás időtartama 15 perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.
Az e-poszter bemutatása 10 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.
A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni nem szükséges a diasort és a posztert sem. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

AZ ELŐADÁS- ÉS POSZTERSZEKCIÓRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MENETE

Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni szándékukat. Az online pályázati felületen, kérjük, (1) adják meg a tervezett előadás/poszter címét, majd (2) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre az alábbi szempontok figyelembevételével elkészített témaleírásukat. 

A témaleírás főbb szempontjai:

Az előadásokhoz egy kb. 5000 (szóköz nélkül) karakteres összefoglalóval lehet jelentkezni.

Az előadás-kivonatokban ismertessék

 1. az előadás címe, szerzője, a témavezető neve és munkahelye, továbbá az előadás kulcsszavai mellett
 2. a kutatás célját és szakirodalmi hátterét,
 3. az alkalmazott módszereket,
 4. a kutatás lebonyolítását,
 5. a kutatás eredményeit.

Az összefoglalók utaljanak a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, valamint a közös elméleti, módszertani alapjaira. A jelentkezők ügyeljenek az összefoglaló szöveg koherenciájára és nyelvi megformáltságára.

A témaleírás nyelve elsősorban a magyar. A természettudományi szekcióban elfogadják a magyar mellett az angolt is.

A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

A NYÁRI EGYETEMRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓI

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

 • Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2018/2019-as tanév tavaszi félévben végzett hallgató;
 • Magyar ajkú;
 • Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

PÁLYÁZÁSRA NEM JOGOSULT:

 • az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

TÁMOGATÁS MÓDJA:

Teljes támogatott részvétel:

 • Támogatott státuszra kizárólag a 2018/2019-as tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.
 • A támogatott részvételi lehetőség biztosítása és a nyári egyetem résztvevőinek kiválasztása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.
 • A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

JELENTKEZÉS MENETE

Kérjük, hogy a jelentkezők

 1. a pályázatukat legkésőbb 2019. május 20., éjfélig (CET) adják le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el, 
 2. továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre,
 3. amennyiben pályáznak a szombati előadás- és poszterszekcióra, akkor a csatolandó mellékletek mellett küldjék el a fenti szempontrendszer alapján összeállított témaleírásukat a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.

AZ ONLINE PÁLYÁZÁSKOR A JELENTKEZŐKNEK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT KELL MEGADNIUK:

 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok személyi igazolvány számukat is megadhatják útlevélszám helyett),
 • Melyik évfolyamra jár(t),
 • Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,
 • Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Az online pályázás mellett a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell e-mailben csatolmányként elküldeniük a nyariegyetem@inf.elte.hu címre:

 • a tanulmányi átlagot igazoló index / leckekönyv másolata vagy Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás másolata,
 • önéletrajz,
 • motivációs levél.

Emellett csatolható még:

 • bármilyen további dokumentum, amely a tanulmányi teljesítményéhez kapcsolódik (pl. tanári ajánlás, TDK-oklevél),
 • a megadott szempontrendszer figyelembevételével elkészített egy oldalas témaleírás, amennyiben a jelentkező szeretne részt venni a szombati előadás- és poszterszekció alkalmain.

SZAKMAI PROGRAM

A Nyári Egyetem mottója: Egységben a tudomány!

Tervezett program

 • 2019. július 8.  Érkezés
 • 2019. július 9-14.  Szakmai és szabadidős programok
 • 2019. július 14.  Egész napos kirándulás
 • 2019. július 15.  Hazautazás

RÉSZVÉTEL A SZAKMAI PROGRAMOKON:

A részvétel a szakmai program előadásainak 90 százalékán kötelező. Az résztvevők a rendezvény végén oklevelet kapnak a részvételről, mellyel a részvételért kapott 2 kredit igazolható és hazai egyetemükön elszámolható.

PLENÁRIS ELŐADÁS A MEGNYITÓN (2019. JÚLIUS 10.)

Hagyomány, hogy minden évben a Nyári Egyetem megnyitójának részeként az ELTE valamely kiemelkedő oktatója plenáris előadást tart a tudomány egyik izgalmas területéről. Az idei megnyitó ünnepség főelőadója Dr. habil. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója. 

A plenáris előadás címe: Az Archimédés-palimpsestus: egy kézirat kalandos története

 

A SZAKMAI PROGRAMOK LEÍRÁSA:

A szakmai programok 9 szekció témáiból épülnek fel:

 

1. GYÓGYPEDAGÓGIA: „HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS” -- MŰVÉSZET, KREATIVITÁS, TÁRSADALMI BEFOGADÁS

Szekciófelelős: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület), A7-es gyakorló

Mit ad hozzá a fogyatékosság a művészetekhez, és mit ad a művészet a fogyatékos embereknek? Hogyan gondolkodik a tudomány a művészetek és a tanulás kapcsolatáról? Hogyan segíthetjük a fogyatékos személyek társadalmi elfogadását, beilleszkedését, egész életen át tartó tanulását? A válaszokat tapasztalt oktatóink és kutatóink segítenek megtalálni. A Nyári Egyetem résztvevőinek alkalmuk lesz megtapasztalni a tágan értelmezett művészet hatásait saját magukon, interaktív foglalkozásainkon közös alkotásokat is létrehozhatnak


2. HUMÁNTUDOMÁNY: AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÉS A KÖZÉP-EURÓPAI IDENTITÁS A 19–20. SZÁZADBAN

Szekciófelelős: ELTE Bölcsészettudományi Kar

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

A Bölcsészettudományi Kar megszervezésében megvalósuló program történeti, irodalmi és művészettörténeti alapokra építve járja körbe a kérdést: vajon mit jelentett száz évvel ezelőtt az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgárának lenni? Milyen történetek húzódnak meg a kor meghatározó fogalmai és jelenségei mögött, úgy mint a kulturális sokszínűség, integráció, különböző etnikumok együttélése és konfliktusai, a városfejlődés, a zsidókérdés, kulturális nemzettudat, Közép-Európa identitás fogalma mögött?


3. INFORMATIKA: AZ 5G ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Szekciófelelős: ELTE Informatikai Kar

Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 a-c. (XI. kerület), 00.803. nyelvi labor

Az 5G érkezéséről már hosszú évek óta hallhatnak az emberek, azonban az új technológia jelentése még szakemberek között sem mindig egyértelmű. Mi is valójában az 5G technológia? Egy újabb rádiós adatátviteli megoldás, telekommunikációs funkciók szoftveresítése, nagyobb sávszélességű letöltés vagy esetleg kisebb késleltetés? Az előadások során ezekre a kérdésekre keressük a választ. Bemutatjuk, hogy szerintünk mit jelent az 5G és olyan területekről hozunk példát, ahol ez a technológia alapvetően befolyásolhatja az életünket: (nem csak) ipari robotok, kiterjesztett valóság (AR), virtuális valóság (VR) és önvezető járművek. Emellett az előadások bemutatják az 5G technológia hátterét és a még megoldandó kihívásokat is. A legújabb telekommunikációs trendek megismerése mellett a nyári iskola folyamán a résztvevők gyakorlati ízelítőt kaphatnak az ARCore fejlesztői környezet használatáról, melynek segítségével kiterjesztett valóság alkalmazásokat készíthetünk.


4. JOGTUDOMÁNY: A TITOK VÉDELMÉNEK ÉS FELTÁRÁSÁNAK JOGI LEHETŐSÉGEI

Szekciófelelős: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület) | A1-es gyakorló

A titok témaköréhez mind az anyagi, mind az eljárásjognak minden jogágban sok mondanivalója van. Ezt erősíti, hogy tavaly két titokvédelmi törvény is hatályba lépett, így a téma rendkívül aktuális, és a közérdekű adatigénylések területét is érinti. Az előadók a téma polgári anyagi jogi, polgári perjogi, büntető eljárásjogi, közigazgatási jogi, versenyjogi, munkajogi és alkotmányjogi vonatkozásait is körüljárják. A GDPR szervesen kapcsolódik a témához, így erről is szó lesz.


5. PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA: MIT ÜZEN A TESTÜNK?

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület) | A4-es gyakorló

A Pedagógia és Pszichológia Kar három lépcsőben járja körbe életmód, testi és lelki egészség kapcsolatának összefüggéseit: az első nap a Kar témához kapcsolódó kutatásait mutatják be az alábbi altémák érintésével: életreform és reformpedagógia (Prof. Dr. Németh András), kutatási tapasztalatok a kognitív képességekkel kapcsolatban (Dr. Kovács Kristóf), viselkedési addikciók, mindennapi rutinok és kockázatok (Dr. Kun Bernadette) az életmód tényezői és a kurrens szociálpszichológiai kutatások (Prof. Dr. Köteles Ferenc). A második nap során elméleti előadások hangzanak el és interaktív csoportfoglalkozások zajlanak a PPK Egészségtudományi Intézetének szervezésében az életmód témakörében (mozgás, táplálkozás, erőnlét). A harmadik napon a PPK Pszichológiai Intézet Iskolapszichológiai Tanszéke szervez majd egész napos műhelymunkát a kognitív képességek fejlődése és mérése témakörben.


6. KÁRPÁT-MEDENCEI SZAKKOLLÉGIUMI HALLGATÓI KONFERENCIA ALPROGRAMJAI

Szekciófelelős: Eötvös Collegium, Márton Áron Szakkollégium

Helyszín: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. (XI. kerület) | Nagyterem

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szerveződő szekcióban az Eötvös Collegiumhoz és Márton Áron Szakkollégiumhoz kötődő vendégelőadók mutatják be az egyes bölcsészet-, társadalom- és természettudományi szakterületek esetében elvárt előadástechnikák és módszertan jó gyakorlatait. A hallgatók szakértő ellenőrzés mellett önálló előadásokban, az VI. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia tematikus ülésszakain bizonyíthatják, hogy mennyiben sikerült a szigorúan vett szakmai tudást a bemutatott elméleti megközelítések alkalmazásával közérthetőbbé tenni a szélesebb nagyközönség számára. A szekción belül kerül sor az előző évi szakkollégiumi konferencia előadásaiból szerkesztett
Ingenia Hungarica V. című kötet bemutatójára, valamint az ELTE Márton Áron Szakkollégium ünnepélyes évzárójára.


7. TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS: A DIGITÁLIS KOR GYERMEKEIRŐL - ÉRETTSÉG, KIHÍVÁSOK, ÉLMÉNYPEDAGÓGIA

Szekciófelelős: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület) 

A Tanító- és Óvóképzési szekció három jelentős témakör köré szerveződik: elsőként azt vizsgálják, hogy hogyan segíthető a ma felnövő gyermekek számára biológiai, pszichés és szociális érettségükre alapozva az óvoda-iskola átmenet. A második napon az előadók arra keresik a választ, hogy a digitális kor gyermekei milyen kihívások elé állítják a pedagógusokat. A harmadik nap programja az élménypedagógia köré szerveződik. Az előadások korunk multimediális környezetére, a változó nyelvi-kulturális kihívásokra reagálva különféle stratégiák, módszerek felvázolásával próbálnak irányokat mutatni az óvodai beszédfejlesztéshez, az iskolai nyelvműveléshez, az irodalomértő, olvasni szerető gyermekek neveléséhez.


8. TÁRSADALOMTUDOMÁNY: TÁRSADALOM KÍVÜLRŐL ÉS BELÜLRŐL: A SZOLIDARITÁS, ELVÁNDORLÁS, SZEMÉLYISÉG TÁRSADALOMTUDOMÁNYI NÉZŐPONTBÓL

Szekciófelelős: ELTE Társadalomtudományi Kar

Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 a-c. (XI. kerület)

A nyári egyetemi idei társadalomtudományi programjában három nap három különböző programmal készülünk. Az első nap a hallgatók megismerkednek néhány segítő intézmény struktúrájával, szervezeti rendszerével, azokkal a szociális ellátási feladatokkal, amelyek az adott intézményben felmerülhetnek. Betekintést nyernek az adott intézmény klienskörének jellemzőivel, és a zsidó és a roma közösség szervezeteinek néhány aspektusába is. Tereplátogatást is tervezünk egy intézménybe. A program következő napján a magyarok elvándorlásával foglalkozunk. A nap során bemutatjuk a migrációkutatás módszertani problémáit. Megbeszéljük a fontosabb migrációs elméleteket, külön kitérünk a visszatérés kérdésére. A kurzus során két kutatást részletesen járunk körül:  a magyar orvosok külföldi munkavállalását vizsgáló OTKA kutatást („Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok” című projektet (K 101067)), illetve a résztvevők bepillantást nyerhetnek egy jelenleg folyó külföldön élő magyarok körében végzett kutatás ("Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel" (K 120711)) folyamatába is. A nap során megnézünk egy elvándorlást feldolgozó filmet is. A program harmadik napján a kultúra és személyiség kérdéseit járjuk körül a pszichológiai antropológia tükrében. Beszélünk a test és lélek különböző kulturális jelentéseiről, az énkultúrációról és az identitás posztmodern kérdéseiről és persze arról, hogy mi a pszichológiai antropológia. Erre a napra látogatást tervezünk a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségénél.


9. TERMÉSZETTUDOMÁNY: A KOMMUNIKÁCIÓ

Szekciófelelős: ELTE Természettudományi Kar
Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 c. (XI. kerület) IV. emelet, 4.710-es terem

A 21. századi világunk tudományos-technológiai fejlődésének egyik mozgató rugója a kommunikáció. Mobiltelefon, illetve a világháló segítségével ma már bárhonnan kapcsolatba léphetünk a világ túloldalán dolgozó családtagjainkkal. Az összeköttetést rádióhullámok, optikai kábelek, műholdak biztosítják. De hasonlóképpen „társalognak” egymással különböző alkalmazások, vagy akár a robotizált gyárak alegységei. Kommunikálnak az atomok, a molekulák, a sejtek, de a növények és természetesen az állatok is. Mi, emberek pedig keressük a kommunikáció útjait szerte az univerzumban. De vajon milyen matematikai, fizikai, kémiai és biológiai alapokon nyugszik mindez? Egyáltalán: mi is a kommunikáció? Az előadásokon mindennek a hátterében álló ismeretanyagból kapnak egy csipetnyi ízelítőt