Két kitüntetéssel ismerték el Prokopp Mária munkáját

Prokopp Mária művészettörténész munkáját 2015 novemberében két kitüntetéssel ismerték el.


A Magyar Művészeti Akadémia az idei második rendes közgyűlésén, november 5-én a Pesti Vigadó Dísztermében adta át a köztestület által alapított elismeréseit, amelyek az egyes művészeti területeken végzett kiemelkedő, magas színvonalú tevékenységért adományozhatóak. A díjakat évente egy alkalommal, a köztestület őszi közgyűlésén adják át.

Karunk professzor asszonya, kiemelkedő művészettörténésze, Prokopp Mária a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díját vehette át. Dvorszky Hedvig, az MMA levelező tagja méltatta:

"Művészettörténész, egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957 és 1962 között végezte tanulmányait, történelem-művészettörténet szakon. Szakdolgozatát az esztergomi várkápolna XIV. századi falképeiről írta.
1962-től hat éven át az Esztergomi Balassa Bálint Múzeumban és a Vármúzeumban dolgozott, tanári pályafutását 1968-ban tudományos munkatársként kezdte meg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Művészettörténeti Tanszékén.
1967-ben megvédett doktori dolgozatában a felvidéki, egykori Magyarország területén lévő Gömör megye XIV. századi falképeivel foglalkozott, értékes tanulmányát a későbbiekben kiegészítette a somorjai, szepességi gótikus falképek kutatásának eredményeivel. 1971-ben akadémiai kandidátusi munkájában az itáliai trecento festészet közép-európai és magyarországi kapcsolataival foglalkozott.
Munkásságának egyre jelentősebb nemzetközi elismerése mellett – különös módon – a hazai tudományos körökben közel sem kapott olyan támogatást, mint amit joggal megérdemelt volna. Hihetetlen energiával, szorgalommal és folyamatosan magas hőfokon égő kíváncsiságával egyre jobban lenyűgözte elsősorban egyetemi diákjait, valamint az olasz, francia, lengyel, szlovák közönséget, továbbá a Harvard Egyetem hallgatóságát.
Habilitációs dolgozata a Sasetta Posztó-céh oltáráról készült. Emellett számos magyarországi gótikus falkép feltárásában és azok történeti feldolgozásában vett részt. A nagyközönség és a nemzetközi szakmai fórumok előtt rendkívüli érdeklődést váltott ki a visegrádi Palotában Vitéz János egykori dolgozószobájának falán feltárt freskókról kialakított szakvéleménye, amely szerint ezek alkotója az akkoriban még pályakezdő fiatal Botticelli volt.
Több száz szakmai publikációja mellett egyetemi tanári tevékenykedését kell kiemelnünk, amelynek során ennek a ritka szakmának számos lelkes művelőjét tanította a művészet értő és alapos kutatására. Diákjai Omnis creatura significans címmel adtak ki 70. születésnapi köszöntésére egy vaskos tisztelgő kötetet.
A fáradhatatlanul dolgozó professzort, mint a művészettörténészek egyik ritka, sokoldalú kutatóját és nagyszerű pedagógusát köszöntjük a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának Cs. Szabó László-díjának átvételén."

Forrás: mma.hu


A Bethlen Gábor Alapítvány pedig Márton Áron Emlékérem átadásával tiszteleg a professzor asszony kiemelkedő munkássága előtt. A díjátadó ünnepségre 2015. november 14-én a Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán kerül sor.


Szívből gratulálunk!

A kép forrása: mma.hu

2015.11.06.