Kihirdette a Kari Tanács az idei Kari Díjakat

2020.11.11.
Kihirdette a Kari Tanács az idei Kari Díjakat
A koronavírus terjedése nemcsak az oktatás területén hozott változásokat, de az egyetem mindennapi életét is befolyásolja. A járványhelyzetre, valamint a bevezetett szigorításokra tekintettel a Kar vezetése úgy döntött, hogy a Kar alapításának 385. évfordulója alkalmából tervezett Kari Ünnepet későbbi időpontra halasztja. A Kari Tanács által adományozott Kari Díjak kitüntetettjeit idén levélben köszöntötte dr. Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja.

A Bölcsészettudományi Kar alapításának megünneplése rend szerint minden év novemberében zajlik a Gólyavárban a BTK szervezeti egységeinek vezetői, oktatói és munkatársai, valamint vendégek jelenlétében. Az esemény keretében vehetik át a Kari Tanács által adományozott kitüntetéseket a kar kiemelkedő tevékenységet nyújtó oktatói, kutatói, kiváló munkát végző dolgozói, támogatói, illetve egy tehetséges hallgató.

2020-ban a Bölcsészettudományi Kar alábbi oktatóinak adományozott kitüntetést a Kari Tanács:

  • György Péter egyetemi tanár, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatója – Pro Facultate Philosophiae-díj
  • Tartsayné Németh Nóra egyetemi adjunktus, az Angol-Amerikai Intézet tanulmányi igazgató-helyettese – Ürményi József-díj,
  • Bóna Judit habilitált egyetemi docens, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgató-helyettese – Cziráky Antal-díj,
  • Scheirich Lóránd, a Gazdasági Hivatal Pályázati Iroda vezetőjeBarkóczy Ferenc-díj,
  • Pintér Tibor habilitált egyetemi adjunktus, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatója – Oktatói Tudományos Diákköri Díj
  • Siklósi Zsuzsanna egyetemi adjunktus, a Régészettudományi Intézet oktatója – Oktatói Tudományos Diákköri Díj
  • Hegyi W. György egyetemi adjunktus, a Történeti Intézet oktatója – Oktatói Tudományos Diákköri Díj

Őexcellenciája Kumar Tuhin, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete és Kenyeres István, a Budapest Főváros levéltár Főigazgatója Amicus Facultatis-díjban részesült.

A Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Kiválósági Ösztöndíját idén Kovács Annamária irodalom- és kultúratudomány mesterszakos hallgató kapta a Königsbergi Töredék és Szalagjai őrzőkódexének átfogó és minden eddiginél körültekintőbb vizsgálatát és digitális kiadását tartalmazó kutatási tervével.

A BTK Kari Tanácsának döntése alapján 2020-ban a Kar 54 munkatársa részesült elismerésben. 

Szívből gratulálunk minden díjazottnak!