Kijevi Rusz – Halicsi Rusz

Kijevi Rusz – Halicsi Rusz
06/03

2024. június 03. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Ruszisztikai Központ (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., 237.)

06/03

2024. június 03. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Ruszisztikai Központ (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., 237.)


„Kijevi Rusz – Halicsi Rusz” címmel jelent meg Font Márta legújabb könyve, melyet a Ruszisztikai Központban mutatnak be.

A kötet három, egymáshoz tematikailag hasonló részbe csoportosított tanulmányait közli: „Források és módszerek”, „Királyok, fejedelmek, szentek”, valamint „Rusz és nyugati szomszédai”. Az egyes fejezetekben a szerző nemcsak a szóban forgó források korszerű elemzésén és kritikai megközelítésén alapuló új következtetéseket kínál, hanem betekintést nyújt a „történész műhelyébe” is, felhasználva és bemutatva a szóban forgó szövegek tanulmányozásának komparatív-történeti módszereit, valamint értelmezésük regionális vonatkozásait.

A kötetet Gyóni Gábor habilitált egyetemi docens és Bagi Dániel professzor, az ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék vezetője mutatja be.

Font Márta középkortörténész, Kelet-Európa történelmének kutatója, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritája. Kutatásai az Árpád-kor és a közép- és kelet-európai régió köré szerveződnek, főbb területei a diplomáciatörténet, a dinasztikus kapcsolatok, a kormányzat- és társadalomtörténet, valamint a krónikakutatás.