Konferencia a Néprajzi Intézetben

Konferencia a Néprajzi Intézetben
02/07

2012. február 07.

Néprajzi Intézet

02/07

2012. február 07. -

Néprajzi Intézet


2012. február 7-én a Néprajzi Intézet Folklore Tanszéke egész napos konferenciát tart "Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon" címmel, melyre mindenkit szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ
Az ELTE BTK Folklore Tanszéke
tisztelettel meghívja az
Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra
a 18-20. századi Magyarországon
címmel,
2012. február 7-én
megrendezésre kerülő tudományos ülésre.
Helyszín: ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (1088 Bp., Múzeum krt. 6-8. fszt. 23.)

PROGRAM

9:30-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-10:20 Köszöntő és bevezető: Alsópapság és népi kultúra: kutatási irányok, modellek és
megközelítési lehetőségek (Bárth Dániel)
10:20-10:30 Vita
10:30-10:50 Gárdonyi Máté: A plébánossal szemben támasztott követelmények a Tridenti Zsinat után
10:50-11:00 Vita
11:00-11:20 Kiss Réka: Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében
11:20-11:30 Vita

11:30-11:50 Kávészünet

11:50-12:10 Mihalik Béla: Plébános és faluközösség a 18. század közepi egri egyházmegyében
12:10-12:20 Vita
12:20-12:40 Dénesi Tamás: Kővágóőrsi konfliktusok
12:40-12:50 Vita

13:00-14:00 Ebéd

 14:00-14:20 Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns
közösségek hálójában
14:20-14:30 Vita
14:30-14:50 Forgó András: ,,Valjon az igaz Katholikusnak szabadé a' hamis Vallásban lévőket megszenvedni?"
A katolikus tolerancia és annak határai a jozefinizmus korában
14:50-15:00 Vita

15:00-15:20 Bednárik János: Papverés Budakeszin - egy 19. századi helyi konfliktus elemzése
15:20-15:30 Vita

15:30-15:50 Kávészünet

15:50-16:10 Smid Mária Bernadett: Mária útja. Katolikus belmisszió a 20. századi Magyarországon: a jezsuiták és a Vincés-nővérek működése
16:10-16:20 Vita
16:20-16:40 Ilyefalvi Emese: A református belmisszió működése Erdélyben a 20. század első felében
16:40-16:50 Vita

16:50-17:00 Zárszó


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvényt az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata támogatja

Meghívó