Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban 3.

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban 3.
06/04

2021. június 04. 16:00

ONLINE

06/04

2021. június 04. 16:00 -

ONLINE


Folytatódik a A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ sorozata.

Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában. A harmadik eseményen Sass Bálint, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa tart előadást a Mazsola eszköz és az MNSZ(2) témakörében.

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlkozni.

A rendezvényt az NKFIH 129040 számú pályázata (A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás) és a Tématerületi Kiválósági Program (Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció) támogatja.