Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája
06/13 - 06/14

2019. június 13. - 2019. június 14.

Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Kodály terem (csütörtök) • Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár (péntek)

06/13 - 06/14

2019. június 13. - 2019. június 14.

Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Kodály terem (csütörtök) • Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár (péntek)


A Történelemtudományok Doktori Iskola Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Doktori Programja konferenciát szervez középkorral foglalkozó doktoranduszok és doktorjelöltek számára.

A fenti három doktori program hallgatói mellett bemutatkozási lehetőséget kapnak az ELTE más doktori programjaiban tanuló, középkorral foglalkozó doktoranduszai és további hazai, illetve határon túli egyetemek hallgatói is. A konferenciák bevezetőjeként és zárásaként egy-egy elismert kutató plenáris előadását hallgathatják meg a résztvevők. A tudományos előadások mellett a program során sor kerül frissen megjelent tudományos kiadványok, illetve a középkortudomány területén működő kutatócsoportok bemutatására.

A konferencián köszöntőt mond Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője, a megnyitón pedig Draskóczy István egyetemi tanár, az MTA doktora mond beszédet. 

A konferencia szervezői:
Kovács Enikő, Rudolf Veronika, Szokola László, Veres Kristóf György, Veszprémy Márton
A Programbizottság tagjai:
Dr. Novák Veronika, Dr. Draskóczy István, Dr. Körmendi Tamás

Helyszín:
Csütörtökön és péntek délelőtt: ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Kodály terem 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 037
Péntek délután: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár 1088 Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.

2019. június 13., csütörtök

9:00–9:20 Megnyitó

A konferenciát üdvözli: Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője
Megnyitó: Draskóczy István

9:20–10:00 Plenáris előadás

Elnök: Solymosi László
Vizkelety András: A Leuveni Kódex első (?) és második útja Magyarországra

10:00–10:15: Kávészünet

10:15–11:45 1. szekció

Elnök: Bertényi Iván
Galambosi Péter (ELTE): II. András 1209. évi szepesi adományáról
Veres Kristóf (ELTE): V. István kancelláriája és a vidéki kormányzat (1258–1272)
Rudolf Veronika (ELTE): A tét a Babenberg-örökség: Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1246 és 1260 között

11:45–12:45: Ebédszünet

12:45–14:45 2. szekció

Elnök: Feld István
Buránszki Nóra (PPKE): Étkezés és asztali kultúra a keresztes kori Margat várában
Pomázi-Horváth Viktória (ELTE): Újabb régészeti kutatások a középkori Pest város területén
Kovács Enikő (ELTE): „…ultra Rabam currencium” bécsi fillérek Magyarországon a 13–14. században
Somogyvári Virág (PPKE): 15. századi csontnyergek a legújabb kutatások tükrében

14:45–15:00: Kávészünet

15:00–17:00 3. szekció

Elnök: Fedeles Tamás
Varró Orsolya (ELTE): Barátok közt: a marseille-i Saint-Victor apátság megtelepedése Brignoles környékén
Marek Druga (Comenius Egyetem): A somogyi tizedek eladományozása szélesebb közép-európai kontextusban
Horváth Terézia (PTE): Ki, mikor, hogyan és miért? – A vasvári társaskáptalan alapítása
Ribi András (ELTE): A fehérvári keresztes konvent birtokai a 15–16. században

17:00–17:15: Kávészünet

17:15–17:35 A konferencia támogatóinak bemutatkozása

Moderátor: Rudolf Veronika
 

17:35–18:35 Könyvbemutatók

Moderátor: Draskóczy István

• The Medieval Networks in East Central Europe: Commerce, Contacts, Communication. Ed. Balázs Nagy, Felicitas Schmieder, András Vadas. London, New York, 2019.
Bemutatja: Petrovics István

• Körmendi Tamás: Az 1196–1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája. Budapest, 2019.
Bemutatja: Zsoldos Attila

• Micae Mediaevales VIII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kis Iván – Kozák-Kígyóssy Szabolcs László – Veres Kristóf György – Veszprémy Márton. Budapest, 2019.

• Magister Historiae III. Válogatott tanulmányok a 2016-ben és 2017-ben megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Borbás Benjámin – Kozák-Kígyóssy Szabolcs László. Budapest, 2019.
Bemutatja: F. Romhányi Beatrix

• Novák Veronika: Utcák, szavak, emberek. A városi tér és használata Párizsban a középkor és a kora újkor határán. Budapest, 2018.
Bemutatja: Szende Katalin

2019. június 14., péntek

9:00–11:00 4. szekció

Elnök: Bárány Attila
Borbás Benjámin (ELTE): Vadászsólymok a Német Lovagrend szolgálatában
Bognár László (SZTE): Az információáramlás jellege a La Manche térségében a százéves háború második felében
Kozák Szabolcs (ELTE): Fegyverkészítés a késő középkori Kolozsváron
Szokola László (ELTE): Városi katonaság a késő középkori Erdélyben

11:00–11:15: Kávészünet

11:15–12:45 5. szekció

Elnök: Szovák Kornél
Veszprémy Márton (ELTE): Marcin Bylica üstökös-értelmezései
Somogyi Szilvia (ELTE): Az esztergomi szinodális könyvről: új források, redakciók és szövegtöbbletek nyomában
Wunderli-Vallai Erika (PPKE): Sir Thomas Malory Angliája: Le Morte D’Arthur lovagjai a 15. század végén

12:45–14:00: Ebédszünet

14:00–15:30 6. szekció

Elnök: Falvay Dávid
Jakab Péter (ELTE): „Rex Venceslaus.” Nápolyi László római uralma Antonio di Pietro dello Schiavo naplójában
Szolnoki Zoltán (SZTE): Árulás, összeesküvés és megtorlás a Croniche di Luccában. CorradoTrinci meggyilkolása
Erős Katalin Renáta (PPKE): A Szent Péter-bazilika építésére hirdetett búcsú tanulságai

15:30–15:45: Kávészünet

15:45–17:15 7. szekció

Elnök: Neumann Tibor
Csiba Balázs (Comenius Egyetem): A Csallóköz középkori nemesi társadalma
Csermelyi József (PPKE): Örökségvadászat: Bakóc Tamás, az Erdődiek és a Stubenbergek
Kanász Viktor (PTE): Az Örök Városba induló zarándok végrendelkezik: Kanizsai László testamentuma

17:15–17:30: Kávészünet

17:30–18:10 Plenáris előadás

Elnök: Draskóczy István
Csukovits Enikő: Lépésváltások az Anjou-kutatásban
 

18:10–18:30 Zárszó • Draskóczy István

18:30  Zárófogadás